Siirry sisältöön
Pimeä ja sateinen ajokeli
Kolmasosalla kuljettajista vaikeuksia nähdä hämärällä

Kolmasosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista kertoo vaikeuksista nähdä tarkasti pimeällä. Hämäränäköä haastavat niin mainos- ja katuvalot kuin vastaantulevan liikenteen valotkin. Jos näkyvyys on heikentynyt, ajonopeuden alentaminen antaa tarvittavaa lisäaikaa havaintojen tekoon. Silmäterveydestä huolehtiminen korostuu erityisesti ikääntyneiden kohdalla.

Ikääntyminen vaikuttaa hämäränäköön

Valon vähyys haastaa näköaistia. Silmän solut mukautuvat pimeään, mutta jatkuva valojen vaihtelu hankaloittaa näkökyvyn sopeutumista. Hämäränäössä ja silmän sopeutumiskyvyssä on yksilöllisiä eroja. Myös ikääntyminen vaikuttaa kykyyn nähdä hämärässä.

”Ilman varsinaista silmäsairauttakin muutokset silmän optisissa rakenteissa ja verkkokalvolla voivat heikentää hämäränäköä. Ikääntymiseen liittyvät näön muutokset ovat seurausta näköjärjestelmän luontaisista vanhenemismuutoksista ja näkötoimintoihin vaikuttavien sairauksien lisääntymisestä. Suurimmalla osalla ikääntyneistä näkö säilyy normaalitasoisena. Ikääntymisen myötä lisääntyviä silmäsairauksia ovat erityisesti kaihi, silmänpohjan ikärappeuma, glaukooma, verkkokalvon ja keskushermoston verenkiertohäiriöt sekä diabetekseen liittyvä verkkokalvosairaus eli retinopatia”, luettelee silmätautien erikoislääkäri Juho Wedenoja.

Ajonopeuden alentaminen antaa lisäaikaa havainnoinnille

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista kolmasosa kertoo vaikeuksista nähdä tarkasti pimeällä. Suunnittelija Mia Nyholm muistuttaa, että syksyn pimenevät kelit haastavat näkemistä monella tapaa – kaikenikäisillä liikkujilla.

”Hämärässä vastaantuleva liikenne, katuvalaistus ja muu kaupunkialueen hajavalo haastavat silmiä. Etenkin autolla ajaessa, jossa ympäristöä havainnoidaan tuulilasin takaa. Syksyinen sade, sumu tai tuuli voivat sakeuttaa soppaa entisestään. Kuljettajan on tässä kohtaa ymmärrettävä alentaa ajonopeutta. Eritoten alueilla, joilla liikutaan paljon jalan tai pyörällä. Vauhdin hiljentäminen antaa lisäaikaa havainnoille, kun näkemä on huono”, Nyholm korostaa.

Jos ajaminen pimeällä haastaa, kannattaa ajoa suosiolla siirtää päivän valoisimpiin hetkiin. Silmäterveydestä huolehtimisen tärkeys korostuu iän karttuessa.   

”Koska monet silmäsairaudet lisääntyvät iän myötä eivätkä välttämättä tule esiin optikon tutkimuksissa, on suositeltavaa, että ikääntyessä kävisi ajoittain silmälääkärin tutkimuksissa. Iästä riippumatta on kuitenkin tärkeä huolehtia jo todettujen sairauksien hoidosta ja seurannasta. Mikäli uusia näkemiseen liittyviä oireita ilmenee, on hakeuduttava silmälääkärin tutkimuksiin”, Wedenoja kuvailee.

Näkemisen haasteet tapetilla Hyvä ikä -messuilla

Liikenneturvan osastolla Hyvä ikä -messuilla (28.-29.9.) Helsingissä on teemana näkeminen ja näkyminen. Nyholm muistuttaa, että pimeän varalle on olemassa helppo konsti, jolla voi auttaa toisia havainnoinnissa.

”Heijastin tai useampi on yksinkertainen konsti auttaa itseään näkymään ja toisia tienkäyttäjiä näkemään sinut hyvissä ajoin ja ennakoiden. Omaa näkymistään voi täydentää erilaisilla heijastavilla tuotteilla, kunhan muistaa, että vain CE-hyväksytyn heijastimen ja heijastinliivin näkyvyys on taattua”, Nyholm kertaa.   

Lisätietoja

Suunnittelija Mia Nyholm, Liikenneturva, p. 020 7282 342
LKT, dosentti, silmätautien erikoislääkäri, FEBO Juho Wedenoja, p. 050 428 4141


*Liikenneturva selvitti suomalaisten suhtautumista liikenteen eri ilmiöihin kyselytutkimuksella marras-joulukuussa 2021. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1064 henkilöä.