Siirry sisältöön
Kielletty ajosuunta koskee myös pyöräilijöitä, lisäkilpi tuo poikkeuksen

Liikenneturvan selvityksen mukaan liikennemerkkien tuntemuksessa on parannettavaa. Kyselyyn vastanneista vain runsas puolet tiesi, että kielletty ajosuunta koskee myös pyöräilijöitä. Uusi tieliikennelaki toi uusia liikennemerkkejä myös pyöräliikenteeseen. Liikenneturva korostaa, että oman liikkumisen kannalta olennaisimmat uudet sekä vanhat liikennemerkit ja liikennesäännöt on syytä kerrata.

Liikenneturvan kyselyssä vain runsas puolet vastaajista tiesi, että kielletty ajosuunta -liikennemerkki koskee myös pyöräilijää. Noin kolmannes oli sitä mieltä, että ko. liikennemerkki ei koske pyöräilijöitä, ja kymmenesosa tunnusti tietämättömyytensä*. Mitä tästä voi päätellä?

”Ei pidä unohtaa, että pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja ja kielletty ajosuunta koskee kaikkia ajoneuvoja, myös polkupyöriä. Uusi tieliikennelaki toi tienpitäjille kuitenkin mahdollisuuden lisäkilven avulla sallia pyöräily myös vasten kiellettyä ajosuuntaa”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa vahvistaa.

Ei koske pyörää -lisäkilpi sallii pyöräilyn yksisuuntaisella kadulla molempiin suuntiin

Uuden 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain myötä yksisuuntaisella kadulla sallitaan pyöräily kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkin lisäkilvin sallittu. Lisäkilpi ”ei koske pyörää” asennetaan silloin sekä yksisuuntaista tietä osoittavan merkin että kielletyn ajosuunnan merkin yhteyteen.

Kaksisuuntaisen pyöräilyn mahdollistavia lisäkilpiä on jo alkanut näkyä yksisuuntaisilla kaduilla. Esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella liikennejärjestelyitä tehdään kokeiluluontoisesti valitsemalla sopivimpia kohteita. Joissakin paikoissa muuttuneesta liikennejärjestelystä saatetaan erikseen varoittaa varoitusmerkillä. Lähtökohtaisesti muutokseen riittää kuitenkin se, että lisäkilvet vain asennetaan paikoilleen. Saatuja kokemuksia hyödynnetään, kun kaksisuuntaisen pyöräilyn järjestelyjä laajennetaan.

Kilvet merkitään yksisuuntaisen kadun kumpaankin päähän. Myös ”vasemmalle/oikealle kääntyminen kielletty”-merkissä tulee olla lisäkilvet, jos pyöräily on sallittu molempiin suuntiin. Polkupyöräilijän on pyöräiltävä kulkusuuntaansa nähden ajoradan oikeassa laidassa, kuten normaalistikin.

”Yksisuuntaisen kadun muuttuminen pyöräilijöiden osalta kaksisuuntaiseksi on merkittävä liikennejärjestelyn muutos ja jokaisen pitää sisäistää asia liikenteessä. Näen, että muutoksella voidaan edistää pyöräilyä, sillä pyöräilijä voi käyttää lyhyempiä ja sujuvampia reittejä määränpäähänsä. Haasteitakin tässä on, sillä erityisesti autoilijoiden on ymmärrettävä, että lisäkilvin merkityltä yksisuuntaiselta kadulta voi nyt risteykseen tulla pyöräilijöitä vasten muun ajoneuvoliikenteen suuntaa. Tällöin autoilijan ja pyöräilijän väistäminen tapahtuu normaalien väistämissääntöjen ja liikenteenohjauksen mukaisesti. Myös pihaliittymien kohdalla on oltava erityisen tarkkana”, painottaa Leena Piippa.

* = Liikenneturva selvitti suomalaisten tietämystä liikennemerkeistä ja -säännöistä kyselytutkimuksella. (Avautuu uuteen ikkunaan) Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1060 henkilöä.