Siirry sisältöön
Nuoria autossa
Joka neljäs nuori lähtisi päihtyneen kuljettajan kyytiin

Kaverit ja alkoholikokeilut ovat osa monen nuoren elämää. Liikenneturva muistuttaa, että päihteet eivät kuulu liikenteeseen lainkaan. Kaverit puolestaan voivat pitää toisistaan huolta esimerkiksi sopimalla yhteisistä pelisäännöistä liikenteessä liikkuessaan.

Nuorena kaverit kuuluvat tiiviisti elämään, myös liikenteessä liikkuessa. Nuori voi muuttaa käytöstään tai asenteitaan, jotta ne vastaisivat paremmin ryhmän odotuksiin. Kaveriporukalla onkin mahdollisuus vaikuttaa matkan turvalliseen sujumiseen esimerkiksi kannustamalla turvallisiin valintoihin tai puuttumalla riskialttiiseen käytökseen liikenteessä.

Liikenneturvan kyselyn* mukaan 74 % suomalaisista kertoi sanovansa kuljettajalle, jos hänen ei ajokuntonsa vuoksi kannattaisi ajaa ollenkaan.

”Aina pitää sanoa ääneen, jos kuskin ajokunto mietityttää tai jostain muusta syystä kaverin kyydissä pelottaa”, Liikenneturvan nuorten suunnittelija Hanna Rutila kannustaa.

Sanot kuljettajalle, jos mielestäsi hänen ei kannattaisi ajaa ollenkaan kuntonsa vuoksi*

Nuori ei aina ymmärrä päihteiden vaikutusta ajokykyynsä

Päihtymys heikentää arviointikykyä, jolloin nuori on alttiimpi riskinotolle tai kavereiden yllytykselle. Humalassa esimerkiksi houkutus lähteä päihtyneen kuljettajan kyytiin voi olla suurempi kuin selvin päin ollessa.

Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista 14 % kertoi olleensa joskus matkustajana päihtyneen kuljettajan kyydissä. Syitä kyytiin lähtemiseen oli monia. Viidesosa vastaajista ei kokenut tilanteessa olevan mitään vaaraa tai ongelmaa.

”Jo pienikin määrä alkoholia veressä heikentää ajokykyä ja lisää onnettomuusriskiä. Nuorilla itsesäätely on vasta kehittymässä. Alkoholin euforinen ja emotionaalinen vaikutus on usein suurempi kuin aikuisilla. Nuoret myös usein aliarvioivat oman humalatilansa. Päihteiden suhteen nollalinja on kuljettajalle ainoa oikea vaihtoehto”, Rutila muistuttaa.

Suhtautuminen kuljettajaan, joka ajaa alkoholia juoneena**

Oletko ollut matkustajana päihtyneen kuljettajan kyydissä*

Miksi menit päihtyneen kuljettajan kyytiin?*

Kaveriporukassa sovitaan pelisäännöt etukäteen – kuski on aina selvin päin

Ennakoiva kuljettaja osaa tunnistaa omassa ja muiden ajamisessa riskitekijöitä ja on pohtinut etukäteen keinoja niiden välttämiseksi.

Päihtyneen kuljettajan kyytiläisistä 38 % kertoi syyksi sen, että kuljettajan ajokunto tajuttiin liian myöhään.

”Ennakoimalla selviää tästäkin tilanteessa pitkälle. Kaveriporukan kanssa on hyvä sopia pelisäännöt etukäteen: kuljettaja on aina selvin päin. Kuski kannattaa myös valita hyvissä ajoin, niin ei tarvitse arpoa onko hän ajokunnossa vai ei”, Rutila vinkkaa.

Rutila pitää positiivisena sitä, että moni on myös kieltäytynyt turvattomasta kyydistä: Vastaajista 13 % kertoi jättäneen nousematta päihtyneen kuljettajan kyytiin.

”Todella hyvä valinta kieltäytyä nousemasta päihtyneen kuskin kyytiin. Jos huomaa jonkun olevan lähdössä päihtyneenä ajamaan, pitää siihen puuttua”, Rutila muistuttaa. ”Voi esimerkiksi pyytää toista kaveria avuksi. Yhdessä on helpompi puuttua kuin yksin.”

Liikenneturva kampanjoi nuorille läpi kesän  

Kaikkien toiminnalla kaveripiirissä on merkitystä matkan turvallisuuteen. Liikenneturvan nuorille suunnatun #SafeSpaceAutoon-kampanjan avulla kehotamme nuoria sanomaan ääneen sekä huolensa ajotilanteessa että kehut kaverin turvallisesta toiminnasta. 

”Haluamme nuorten oivaltavan, että jokainen voi omalla toiminnallaan tai toimimattomuudellaan vaikuttaa matkan sujuvuuteen. Tarkoitus on siis saada nuori pohtimaan, mitä hän voi itse tehdä sen eteen, että matka jatkuu turvallisesti”, Rutila kommentoi. 

Kampanjan pääteemana ovat matkustajataidot, joiden avulla matkustaja voi tukea kuljettajaa ja edesauttaa matkan turvallista etenemistä. Kampanja näkyy ja kuuluu kesän aikana nuorten suosimissa somekanavissa, suoratoistopalveluissa ja radiossa. Lisäksi teemme yhteistyötä kuuden nuoren vaikuttajan kanssa.

Seuraa kampanjaa asiatunnisteilla #SafeSpaceAutoon ja #Liikenneturva.


*Liikenneturva selvitti suomalaisten mielipiteitä autoiluun liittyvistä väittämistä kyselytutkimuksella maaliskuussa 2023. Kantar Publicin toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1073 henkilöä.

**Liikenneturva selvitti 15–24-vuotiaiden suhtautumista liikenteeseen toukokuussa 2022. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 929 nuorta, joista B-ajokortillisia oli 72 prosenttia.