Siirry sisältöön
Autolija pitää taukoa ja venyttelee
EAK® – Ennakoivan ajon koulutukset henkilöautoilijoille
Kenelle?
Kaikille autolla liikkuville
Ajankohta
Paikkakuntakohtainen
Paikka
Paikkakuntakohtainen

Ennakoivan ajon koulutus – EAK®

Henkilöautoilijoiden EAK®-kursseja järjestävät Liikenneturvan koulutuksen läpäisseet kouluttajat.

Liikenneturvan Ennakoivan Ajon Koulutus (EAK®) lisää turvallisuutta työhön, työmatkoihin ja vapaa-aikaan. EAK® sopii kaikille autolla liikkuville. Kurssi on kehitetty parantamaan erityisesti työyhteisöjen liikenneturvallisuutta.

Henkilöautoilijan EAK®:n tavoitteena ei ole niinkään uusien tietojen ja taitojen opettaminen kuljettajille, vaan tarkoituksena on auttaa jäsentämään uudella tavalla jo olemassa olevat tiedot.

Opi itsestäsi kuljettajana

Kurssilla pyritään siihen, että koulutettavat oppisivat tarkastelemaan itseään, ajamistaan ja käyttäytymistään liikenteessä kriittisesti. Tällainen kyky itsearviointiin on edellytys sille, että ajotaito kehittyy ja oppiminen on mahdollista vielä kurssille osallistumisen jälkeenkin. Kurssilla opetetaan tunnistamaan liikenteen riskejä, välttämään vaaratilanteisiin joutumista, toimimista vaaratilanteissa sekä onnettomuuden seurausten minimointia.

Millainen kuljettaja olet? EAK®:n tavoitteena on saada kuljettaja pohtimaan sitä, kuinka vastuullisesti hän suhtautuu ajamiseensa ja toimii liikenteessä. Kuljettaja saa uusia näkökulmia ja toimintamalleja ajamiseensa.

Ennakoivan ajon koulutus

  • perustuu osallistujien tekemiin ennakkotehtäviin
  • käsittelee osallistujien omia vahvuuksia ja heikkouksia kuljettajana
  • on keskusteleva ja vuorovaikutteinen
  • soveltuu kaikille autolla liikkuville, esimerkiksi työyhteisöille, joiden henkilöstö käyttää autoa työ- tai työasiamatkoihin
  • on laadukas ja ajantasainen, parhaiden ammattilaisten suunnittelema*.

Kurssiin voidaan lisäksi liittää tarpeen mukaan esimerkiksi harjoituksia ja näyttöjä ajoharjoitteluradalla, taloudellisen/turvallisen ajamisen harjoittelua liikenteessä tai jälkikäteen lähetettävän seurantakyselyn siitä, miten opit on otettu käytäntöön.

Kurssin vetäjänä toimii Liikenneturvan kouluttajakurssin läpäissyt EAK®-kouluttaja. Henkilöautoilijoiden EAK®-kursseja järjestävät esimerkiksi koulutusyritykset, oppilaitokset, autokoulut, järjestöt ja viranomaiset.

Ennakoi ääneen – kommentoivan ajaminen

Ennakoi ääneen on EAK®:n osaksi kehitetty kommentoivan ajon koulutus. Ideana on tehdä kuljettajan ajattelu, asenteet ja havainnot näkyviksi. Liikennetilanteiden ja niihin valittujen taktiikoiden sekä niistä heränneiden tunteiden sanallistaminen lisää kouluttajan kanssa käydyn palautekeskustelun myötä tietoisuutta ajamiseen liittyvistä haasteista ja kehittämismahdollisuuksista.

  • Kuljettaja puhuu ajaessaan ääneen havaintonsa, tulkintansa, arviointinsa ja aikomuksensa, jolloin kuljettajan ajattelu tehdään näkyväksi.
  • Näkyväksi tulee myös se, mitä hän ei ajattele.
  • Asiat avautuvat sekä kommentoijalle että kouluttajalle.

Kommentoivan ajon avulla helpottuu tarkkaavaisuuden ylläpitäminen liikenteessä. Lisäksi se toimii opittujen tietojen ja taitojen kertaajana ja ylläpitäjänä. Kouluttajan kanssa suoritettavia ajokertoja voi olla useita ja ne voivat keskittyä samanaikaisesti yhteen tai useampaan liikenteen osa-alueeseen. Näitä voivat olla esimerkiksi nopeuden säätely, taloudellinen ajotapa, ajoneuvon käsittely, riskien tunnistaminen sekä omat tunnetilat ja tulkinnat.

Kommentoivan ajon koulutuksen voi tilata ennakoivan ajon kouluttajilta.