Med ett motordrivet fordon avses ett fordon som drivs med maskinkraft. Sådana fordon är motorfordon, traktorer, motorarbetsmaskiner och terrängfordon.

Om straff för rattfylleri, grovt rattfylleri, överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad och trafikfylleri med motorlöst fordon föreskrivs i 23 kap. i strafflagen.

Enligt strafflagen gör en förare sig skyldig till rattfylleri om alkoholhalten i blodet under eller efter färden är minst 0,5 promille eller minst 0,22 milligram per liter utandningsluft.

För rattfylleri döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit annat rusmedel än alkohol eller intagit sådant rusmedel och alkohol så att hans förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är nedsatt. Bestämmelsen i detta moment tillämpas dock inte, om beståndsdelen eller ämnesomsättningsprodukten härrör från ett läkemedelspreparat som föraren har haft rätt att använda.

Alkoholproblem kan utgöra ett hinder för att få körkort. EU:s direktiv föreskriver att körkort inte får utfärdas eller förnyas för personer som är beroende av berusningsmedel eller som inte är i stånd att avstå från att föra fordon under påverkan av dessa. Bestämmelsen gäller både alkohol och andra berusningsmedel.

Över 60 procent av rattfylleristerna är storkonsumenter av alkohol, och en tredjedel har ett missbruksproblem.

Grovt rattfylleri

Gärningsmannen ska för grovt rattfylleri dömas till minst sextio dagsböter eller fängelse i högst två år.

  • om alkoholhalten är minst 1,2 promille i gärningsmannens blod eller minst 0,53 milligram per liter i hans utandningsluft
  • om gärningsmannens förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är kännbart nedsatt
  • om gärningsmannen har intagit annat rusmedel än alkohol eller intagit sådant rusmedel och alkohol så att hans förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är kännbart nedsatt, och omständigheterna är sådana att brottet är ägnat att äventyra någon annans säkerhet.

Veren alkoholipitoisuuden ylittäessä 0,5 promillea onnettomuusriski kasvaa voimakkaasti ja 1,6 promillen rajan ylittyessä kuljettajan onnettomuuteen joutumisen todennäköisyys on noussut jo 40-kertaiseksi selvään kuljettajaan verrattuna.

Överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad

Överlämnande av ett fordon till en berusad person kan ha mycket stränga påföljder om man överlämnar ett motordrivet fordon eller en spårvagn att föras, manövreras eller styras av en person som uppenbart befinner sig i sådant tillstånd att han gör sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Trafikfylleri med motorlöst fordon

En vägtrafikant som för ett motorlöst fordon under påverkan av alkohol eller annat rusmedel och därigenom äventyrar någon annans säkerhet, kan dömas för trafikfylleri med motorlöst fordon.

Riskerna ökar

Redan små mängder alkohol i blodet försämrar körförmågan och ökar sannolikheten för råka ut för en olycka. När alkoholhalten i blodet överstiger 0,5 promille ökar olycksrisken märkbart, och när alkoholhalten överstiger 1,6 promille är risken för att föraren ska råka ut för en olycka 40 gånger större jämfört med en nykter förare.

Alkoholförbränning

Alkoholen försvinner ur blodet genom förbränning. Levern förbränner ungefär ett gram ren alkohol i timmen per 10 kg kroppsvikt. Alkoholhalten i blodet beror på personens vikt. Samma portion alkohol ökar alkoholhalten i blodet mer hos kvinnor än hos män på grund av att kvinnor har en mindre mängd vätska i kroppen.

För att alkoholhalten i blodet ska överstiga promillegränsen för rattfylleri (0,5 promille) krävs i medeltal tre portioner alkohol. En portion alkohol (t.ex. en flaska mellanöl, 12 cl vin eller 4 cl starksprit) innehåller 12–14 gram alkohol. Det tar cirka två timmar att förbränna en portion alkohol.

Även efter att alkoholen försvunnit ur kroppen bör föraren vara försiktig, eftersom baksmällan försämrar körförmågan på många sätt.

Rattfylleri blir dyrt

En rattfyllerist som gjort sig skyldig till en trafikskada svarar ekonomiskt för de skador som orsakas personen själv, passagerarna och övriga utomstående. Föraren kan även förlora sin rättighet till ersättningar från trafik- och bilförsäkringen. Vid grovt rattfylleri förlorar även passageraren sina försäkringsförmåner.

Hur motverka rattfylleri?

Risken att åka fast är viktig när det gäller att motverka rattfylleri. Polisen utför varje år utandningsprov på 1,2–1,8 miljoner förare. Cirka 19 000 rattfyllerister åker fast (19 134 år 2012). En stor del av rattfylleristerna åker dock fortfarande fast till följd av körfel, trafikskador och trafikbrott.

Kampanjer har en viktig förebyggande betydelse även för det allmänna attitydklimatet. Man har uppnått en positiv attitydförändring särskilt bland ungdomar.

Temakretsar: