Gå till innehållet
Autoilija pitää turvaväliä edellä ajavaan.
Uppskattningar om ett tillräckligt säkerhetsavstånd ligger i underkant hos hälften av finländarna

Finländarna har olika sätt att uppfatta och uppskatta säkerhetsavstånd i trafiken. Av Trafikskyddets enkät framgår det att över hälften av de finländska förarna inte vet vad som är ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd i hastigheter i tätort.

Vid körning i tätort med en hastighetsbegränsning på 40 km/h ska säkerhetsavståndet vara minst hälften av hastigheten, dvs. 20 meter. Mindre än hälften av bilisterna som svarade på Trafikskyddets enkät visste det rätta svaret. 54 procent av respondenterna trodde att ett säkerhetsavstånd på cirka 8–13 meter skulle vara tillräckligt.

Fordonets stoppsträcka utgörs av reaktions- och bromssträckan. I plötsliga situationer tar det i allmänhet minst en sekund för föraren att upptäcka faran och hinna trampa på bromspedalen. Detta kallas reaktionstid.

”Till exempel när en bil kör 40 km/h kommer den att färdas 11 meter under en sekund. Dessutom tillkommer en bromssträcka som vid bra förhållanden är cirka 7 meter. Det tar alltså cirka 18 meter att få stopp på fordonet, från 40 km/h till noll”, belyser Sami Kivilä, utbildningsinstruktör vid Trafikskyddet. 

Vid motorvägshastigheter och under goda körförhållanden bör säkerhetsavståndet vara ca 4 sekunder och motsvara hastigheten i meter, det vill säga till exempel 80 km/h betyder 80 meter.

Säkerhetsavståndet upprätthålls på många olika sätt

Finländarna har olika sätt att uppfatta ett lämpligt säkerhetsavstånd till föraren framför. Av respondenterna följer 85 %, åtminstone relativt ofta, med att avståndet till den som kör framför förblir lämpligt enbart genom att släppa eller trampa på gaspedalen. Kivilä vid Trafikskyddet ser praxisen som en bra utgångspunkt.

”Trafiken blir smidigare när säkerhetsavstånden är tillräckligt långa och hastigheten kan regleras med gaspedalen. Om man kör för nära den som kör framför måste man anpassa sig till den andras hastighet genom att använda bromspedalen och körningen blir lätt ryckig. Att använda gaspedalen för att upprätthålla säkerhetsavståndet är en bra utgångspunkt, men det är ändå inte tillräckligt.”

Även bilens teknik kan hjälpa till att hålla säkerhetsavståndet, men det är bra att komma ihåg att den inte beaktar till exempel om väglaget försämras.

Ett tillräckligt säkerhetsavstånd är en väsentlig del av förutseende körning

Utöver användningen av gaspedalen använder 76 % av respondenterna, åtminstone ibland, meterberäkning, medan 71 % av respondenterna går på magkänsla i uppskattningen av säkerhetsavståndet.

Enligt Kivilä har man onödigt ofta för korta säkerhetsavstånd i trafiken. Som lösning erbjuder han en tankemodell för förutseende körning, där ett tillräckligt säkerhetsavstånd är en väsentlig del. 

Förutseende körning är att förutse situationer, identifiera risker och bekämpa dem genom att ändra sitt eget agerande. En förutseende förare har utrymme och tid att agera bättre i trafiken.”

När du lämnar ett tillräckligt långt avstånd till den som kör framför dig ökar säkerheten vid omkörningar, särskilt vid landsvägshastigheter. Den förbipasserande kan köra tillbaka in i sitt eget körfält utan att störa den omkördas färd.

”Det spelar ingen större roll hur man bedömer säkerhetsavståndet, så länge det är tillräckligt och trafiken löper smidigt. Det finns också andra positiva effekter, eftersom det är betydligt säkrare, mer ekonomiskt och mer avslappnat att köra när säkerhetsavståndet till den som kör framför är tillräckligt”, betonar Kivilä.