Gå till innehållet
Autoilija pitämässä taukoa
Midsommaren i vägtrafiken: Res utvilad och utan onödig brådska

I en säker midsommartrafik ingår omsorgsfull planering av resrutten, lungt resande samt framför allt en utvilad och uppmärksam förare.

Midsommarens utgående trafik bedöms vara livligast på sedvanligt sätt dagen före midsommaren (torsdagen den 18 juni). Även midsommarafton (fredagen den 19 juni) förutspås ha gott om utgående trafik under förmiddagen, men betydligt mindre än dagen innan. Toppen inom returtrafiken är igen på midsommarsöndagen (söndagen den 21 juni).

”Under midsommaren lönar det sig att resa utanför rusningstiderna, eftersom körhastigheterna på våra huvudleder har under de senaste åren ställvis sjunkit till en nivå som är 20–30 km/h lägre än normalt. En lägesbild om vägtrafiken i realtid visar t.ex. Traffic Management Finlands tjänst Trafikläget (liikennetilanne.tmfg.fi), där du nu också mobilt ser trafikmängderna och medelhastigheterna på de stora farlederna, berättar enhetschef Jani Laiho från vägtrafikcentralen.

Prognoser för midsommartrafiken:

Den utgående trafiken är som störst torsdagen den 18 juni. I södra Finland mellan kl. 12 och 19 och norrut till och med senare. De största hastighetsminskningarna förekommer på riksväg 9 mellan Tammerfors och Orivesi, på riksväg 5 mellan Lusi och S:t Michel och på riksväg 4 mellan Helsingfors och Lusi.

Den livligaste dagen i returtrafiken är söndagen den 21 juni, med början på förmiddagen och med fortsatt livlig trafik i södra Finland fram till klockan 20–22. Hastighetsminskningar och köer förekommer särskilt på riksväg 4 Jyväskylä–Helsingfors, riksväg 5 S:t Michel–Lusi och riksväg 9 Orivesi–Tammerfors.

Vägarbeten kan störa trafiken

Målet är att vägarbeten ska störa midsommartrafiken så lite som möjligt, men alla olägenheter som stör trafiken kan dock inte undanröjas för midsommaren. Vägarbeten kan medföra sänkta hastighetsbegränsningar, ändrade eller stängda körfält, vilka alla leder till att trafiken löper långsammare.

Utöver vägarbeten på huvudstadsregionens utfartsvägar kan följande vägarbeten på huvudvägarna eventuellt störa trafiken:

Riksväg 1: Brobyggen i S:t Karins

Anslutningar till riksväg 2 och 9: Brobygge i Vittis

Riksväg 4: Vägbygge i Joutsa (verkningsområde 7 km)

Riksväg 4: Brobygge i Naiskoski i Jyväskylä

Riksväg 4: Anslutningen till Kirri i Jyväskylä – väg- och brobyggen i Vehniä

Riksväg 4: Anslutningen till Hirvaskangas i Äänekoski – vägbygget i Karvalahti (verkningsområde 11 km)

Riksväg 4: Brobygget vid Hännilänsalmi i Viitasaari

Riksväg 4: Vägbyggen Uleåborg–Kemi

Riksväg 5: Anslutningen till S:t Michel – vägbygget i Nuutilanmäki

Riksväg 8: Vägbyggen Virmo – Luvia

Riksväg 9: Brobygge i Kuhkavesi i Hankasalmi (omfartsvägar 641 och 6416 i bruk)

Riksväg 12: Vägbygge Tammerfors – Kangasala

Riksväg 12: Brobygge vid korsningsbron i Kantokylä i Pälkäne

Stamväg 40: Brobygge S:t Karins – Makarla i Pikis

Information om pågående vägarbeten och andra störningar finns på Traffic Management Finlands tjänst Trafikläget på adressen: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Endast nykter och utvilad bakom ratten

Polisen övervakar midsommartrafiken både traditionellt och med automatiska övervakningsanordningar. Tyngdpunkten i övervakningen ligger på körhastigheter, omkörningar och köravstånd. I polisens program ingår under midsommaren dessutom intensifierad övervakning av rattfylleri. Polisen övervakar intensifierat rattfylleri mellan söndagen den 21 juni kl. 8 och måndagen den 22 juni kl. 8.

Det är bra att fästa uppmärksamhet vid förarens körskick i synnerhet under återresan, så att det bakom ratten också på hemresan finns en utvilad förare i körskick som säkerställer ett så tryggt resande som möjligt.

”Enligt den nya vägtrafiklagen kan polisen avbryta resan även i situationer där berusningen klart påverkar förarens körförmåga även om gränsen för rattfylleri inte överskrids. Det är också bra att observera att det är förbjudet att köra trött även om föraren inte längre har alkohol i blodet”, säger polisinspektör Heikki Ihalainen från Polisstyrelsen.

Fäst uppmärksamhet vid köravstånd och situationshastigheter samt fundera noggrant på behovet av omkörning

Enligt den nya vägtrafiklagen får du med en lätt släpvagn köra 100 km/h, om den vägspecifika begränsningen tillåter det. Dessutom slopades den fordonsspecifika hastighetsbegränsningen för paketbilar och husbilar som väger mindre än 3 500 kg, vilket innebär att de nu får köra i enlighet med den vägspecifika begränsningen, dvs. högst 120 km/h. Detta torde också under midsommaren leda till en smidigare trafik.

”Avskaffandet av de fordonsspecifika hastighetsbegränsningarna och höjningen av hastigheten för kombinationer med lätt släpvagn medför friheter, men när friheterna ökar ska man också komma ihåg ansvaret. Enligt den nya vägtrafiklagen ska fordonets hastighet och avstånd till andra vägtrafikanter anpassas på det sätt som trafiksäkerheten förutsätter. Vid livlig trafik måste man särskilt fästa uppmärksamhet vid köravstånd och rätt situationshastighet”, understryker Jussi Pohjonen, ledande sakkunnig vid Traficom.

”Senast nu är det alltså bra att komma ihåg att du inte på en väg med hastighetsbegränsningen 100 km/h endast av gammal vana kör om någon med en släpvagn. Du ska alltid noga överväga om det verkligen finns ett omkörningsbehov? Omkörningar ska du göra endast när det är tryggt för alla”, fortsätter Rainer Kinisjärvi, regionchef vid Trafikskyddet.

På vägarna syns redan ställvis också att spärrlinjer ändrats från gula till vita i enlighet med den nya vägtrafiklagen. Övergångstiden för att ändra färgen på spärrlinjerna är tre år, så i trafikmiljön kommer vi ännu länge framöver att se de båda färgerna.

”Oavsett om spärrlinjen är vit eller gul, ska den följas. Du kan alltså inte göra omkörningar över spärrlinjen och inte heller på andra riskutsatta områden, även om föraren framför dig kör långsammare. Om du blir tvungen att vänta på en omkörningsmöjlighet, ska du hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd för att säkerställa bra sikt också bakom ett större fordon. Glöm det irriterande sättet att köra tätt bakom andra fordon och ta istället resan med tålamod”, uppmuntrar Kinisjärvi.