Gå till innehållet
Jalankulkija kulkee koiran kanssa liukkaalla tiellä liukuesteet kengissään.
Håll dig på benen riskerna för att halka ökar med åldern  

Halkolyckor ser inte till åldern. Det är viktigt att förstå att man kan påverka sin egen risk för att halka. Med åldern ökar risken för att skadorna som halkolyckor orsakar är allvarligare och kräver specialsjukvård. Kvinnor över 50 år lyfts fram i statistiken över öppenvården inom specialsjukvården. 

Enligt en undersökning* som publicerats av kommunikationsministeriet inträffar cirka 125 000 halk- och fallolyckor i Finland varje år. Drygt hälften (56 procent) av dessa olyckor inträffar för kvinnor. Hela två tredjedelar av halkolyckorna inträffar för personer i åldern 20–54 år. Halkolyckorna sker till exempel under resorna till arbetet och orsakar betydande ekonomiska kostnader på grund av sjukfrånvaro.  

Konsekvenserna av halkolyckor som sker för kvinnor över 50 år är allvarligare

I och med åldern i takt med att muskelstyrkan och skelettet försvagas, ökar risken att skadorna som orsakas av halkolyckor kräver specialsjukvård. Ett tydligt hopp kan ses inom specialsjukvårdens besök på öppenvården för kvinnor över 50 år**. De mest typiska skadorna orsakade av halka som kräver sjukhusvård är olika huvudskador och frakturer i armar och ben.   

”Kvinnor i klimakteriet kan ha av en försvagning av musklerstyrka och ben, vilket kan öka risken för fallolyckor och skador relaterade till fallen. Ju äldre personerna i arbetsför ålder är, och framför allt kvinnor, desto svårare skador kan halkolyckorna orsaka”, understryker Ansa Holm, verksamhetsledare för Osteoporosförbundet.  

Bild 1. Siffrorna är besök på specialsjukvårdens öppenvård på grund av halk-/fallolyckor i isigt/snöigt före. Siffrorna har satts i proportion till befolkningen: halkolyckor per 100 000 personer i samma ålder. Medeltal från åren 20192021.  Institutet för hälsa och välfärd.

Även yngre personer i arbetsför ålder har upptäckt halkskydden  

Kommunikationsministeriets rapport visar att 44 procent av finländarna förbereder sig för halt väder genom att använda vinterskor med halkskydd. Med halkskydden inräknas här även dubb-, grepp- och friktionsskor. Användningsgraden ökar med åldern och mer än hälften av personer över 50 år använder vinterskor med halkskydd.

En positiv förändring kan ses eftersom yngre personer också skaffar sig halkskydd.   

”Halkskydd har funnits på marknaden åtminstone de senaste 40 åren. En enorm utveckling har skett och nu har användare, förutom halkskydden, hittat dubbskor och olika typer av grepp- och friktionsskor. Hos oss är den största användargruppen av halkskydd kvinnor mellan 33 och 51 år”, bekräftar Jari Pesu, som representerar Devisys halkskydd på Nikander & Wiinikka.   

Bild 2. Användning av vinter- och halkskyddskor per åldersgrupp. Kommunikationsministeriets publikationer 2022:2.

Ett av de viktigaste sätten att förhindra halk- och fallolyckor är motion. Det lönar sig för personer i alla åldrar ta hand om sin egen rörlighet, muskelstyrka och balans.

Även fotgängarnas eget förutseende beteende är en viktig del av förebyggandet av halkolyckor är. 

”Följer man med väderprognosen och kontrollerar fotgängarvädret (Öppnas i ett nytt fönster) innan man ger sig av överraskas man inte av halkan – och kan förbereda sig med lämpliga halksäkra skor eller halkskydd,” påminner Laura Loikkanen, planerare på Trafikskyddet.  

*Kommunikationsministeriets publikationer 2022:2 Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta (på finska) (Öppnas i ett nytt fönster)  
** Institutet för hälsa och välfärd, vårdanmälningsregistret, medeltal från åren 2019−2021 

Kampanjen Håll dig på benen pågår 16.–29.1.2023.

Webbplats för kampanjen Håll dig på benen (Öppnas i ett nytt fönster) (på finska) 

Kotitapaturmas Facebook (Öppnas i ett nytt fönster), Kotitapaturmas Twitter (Öppnas i ett nytt fönster) 

Fråga mer

Om kampanjen, Saara Aakko, planerare, Finlands Röda Kors, 040 4806 973, [email protected] (Öppnas i ett nytt fönster) 
Ansa Holm, verksamhetsledare, Osteoporosförbundet i Finland rf, 050 303 8129 
Hanna Kettunen, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, 029 524 7582 
Jari Pesu, produktchef, Nikander & Wiinikka Oy, 0500 732372 
Laura Loikkanen, planerare, Trafikskydd, 020 7282 341 

Håll dig på benen-testet (Öppnas i ett nytt fönster)
Skelett-test (på finska): Luustoliitto.fi/luustotesti (Öppnas i ett nytt fönster) 

I kampanjen deltar: Hjärnskadeförbundet rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Icebug Finland, Meteorologiska institutet, Icebug Finland, Invalidförbundet, Trafikskyddet, Luustoliitto, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Röda Kors, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet.