Gå till innehållet
Autot ajokaistoilla.
Fortkörning och annat riskfyllt beteende väcker rädsla

I trafiken är finländarna rädda för bilister som kör för fort, vilket framgår av Trafikskyddets enkät. I spetsen på listan över saker som orsakar rädsla framträder också annat medvetet risktagande, såsom användning av mobiltelefon och farliga omkörningar. Nästan var nionde respondent upplever att attityderna i trafiken måste bli mer säkerhetsvänliga. 

I Trafikskyddets enkät* frågades finländarna i slutet av 2022 om sådant som orsakar rädsla i trafiken. Mest rädsla väckte bilister som kör för fort, men även användningen av mobilen i trafiken, farliga omkörningar och att köra fast i bakre stötfångaren upplevdes som skrämmande. Man var mer rädd för förare som kör fort och riskfyllda omkörningar än för rattfyllerister eller älgar.

”Snabba hastigheter och risktagning syns också i statistiken. När hastigheten ökar kan även små fel i styrningen leda till att man förlorar kontrollen över bilen. Om man hela tiden försöker köra snabbare än den övriga trafiken måste föraren pumpa hastigheten både på grund av andra trafikanter och på grund av kameraövervakning. Även det upplevda behovet av omkörning ökar, vilket ökar risken för felbedömningar vid omkörning. Ju högre hastigheten är, desto längre är bromssträckan och desto större är kollisionskrafterna”, påpekar Toni Vuoristo, planerare vid Trafikskyddet.

”Föraren får inte nödvändigtvis genast respons om risktagandet, oavsett om risktagandet är mobilanvändning eller överhastighet under körningen. Det uppstår ingen farlig situation eller så missar man den om en annan vägtrafikant genom sitt agerande förhindrar att situationen tillspetsas till en olycka. Detta kan mata förarens tro att riskfyllda beteendet är ofarligt”, fortsätter Vuoristo.

Stor efterfrågan på attitydförändring

En klar majoritet av dem som svarade på Trafikskyddets enkät anser att attityderna i trafiken måste bli mer säkerhetsvänliga. Vuoristo betonar att attitydförändringen börjar genom att själv titta i spegeln.

”I trafiken lägger man ofta endast märke till andra trafikanters fel eller fumlande och att någon kört med mobilen vid örat. Samtidigt ses även den egna mindre överhastigheten, upprepade omkörningar i trafikflödet eller snabba meddelanden med mobiltelefon som motiverat. I stället för att fokusera på andra trafikanter bör man fokusera på sin egen körning och sina egna val. Om man t.ex. ständigt hamnar i en situation där man upplever andra trafikanter som vägspärrar måste man korrigera sin egen attityd”, betonar Vuoristo.

Som ett smart val lyfter Vuoristo fram ekonomisk körning som har positiva konsekvenser för såväl trafiksäkerheten och smidigheten som för en trevlig stämning i trafiken.

”Ekonomisk körning är en win-win-lösning. Förutom fördelar för säkerheten sparar en jämn körhastighet bränsle, miljö och nerver – både egna och andras.”

*Trafikskyddet utredde finländarnas trafikattityder med en enkätundersökning i november 2022. (Öppnas i ett nytt fönster)Enkäten genomfördes av Kantar Public. Sammanlagt 1113 personer besvarade enkäten, varav 82 procent var bilförare.

Vad är ekonomisk körning? Ett ekonomiskt körsätt är förutseende körning där man undviker onödiga accelerationer, kraftiga inbromsningar och onödiga stopp. Hastigheten hålls lugnt jämn och säkerhetsavståndet till den som kör framför hålls tillräckligt långt. På så sätt kan man reagera på situationer som uppstår i god tid genom att lätta på gasen, och man behöver inte pumpa bromspedalen på framför körandes villkor.