Gå till innehållet
Förarens användning av mobiltelefon gör passagerare rädda

Varannan passagerare har någon gång varit rädd i bilen när föraren fäst sin uppmärksamhet på telefonen. Trafikskyddets kampanj ”När du kör, kör” lyfter fram förarens mobiltelefonanvändning också från passagerarens synvinkel. Passageraren borde ingripa när föraren använder mobiltelefonen under körning.

Att skicka meddelanden och använda sociala medier under körning är förbjudet i lagen

Mer än hälften (51 %) av de som besvarade Trafikskyddets enkät har någon gång varit rädd i bilen eftersom föraren fäst sin uppmärksamhet på telefonen under körning.

”Resultaten är ganska otroliga och rädslan är inte onödig. Ouppmärksamhet är farligt, särskilt när blicken viker av från trafiksituationen. Risken att föraren orsakar en olycka under körning flerdubblas om han eller hon till exempel använder sociala medier eller skickar meddelanden samtidigt”, bekräftar Ida Maasalo, planerare vid Trafikskyddet. 

Att använda telefonen under körning så att den är i förarens hand är förbjudet i lagen. Här ingår användning av sociala medier och skickande av meddelanden. All överflödig verksamhet under körningen minskar på förarens förmåga att köra säkert.

”Situationerna kan ändra snabbt i trafiken. Risken ökar redan när man riktar bort sin blick från trafiksituationen. Bilen rör sig över 20 meter per sekund med en fart på 80 km/h. På fem sekunder rör sig bilen en sträcka som motsvarar ett fotbollsplan. Det finns inte tid för att skicka meddelanden eller använda sociala medier medan man kör”, påminner Maasalo.

Passageraren kan alltid be föraren att koncentrera sig på körandet

Enligt Trafikskyddets undersökning har cirka hälften av passagerarna någon gång velat säga åt föraren att koncentrera sig på trafiken istället för telefonen. 44 % av passagerarna har också bett föraren göra det.

”Om man inte känner föraren så bra kan det vara svårare att ta saken till tals. Bilföraren har ansvar förutom över sig själv, även för passagerarna och andra som rör sig i trafiken. Vad annat skulle kunna vara viktigare än att alla kommer fram säkert? Det lönar sig alltid för passageraren att be föraren att koncentrera sig på att köra istället för telefonen. Som tur har många gjort så”, bekräftar Maasalo.

Trafikskyddets kampanj ”När du kör, kör” är aktiv mellan 28.6–18.7. Kampanjen riktar sig särskilt till unga. Bekanta dig med sidorna: liikenneturva.fi/KunAjatAja

*Enkätundersökningen genomfördes våren 2021 av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Sammanlagt 1 025 personer, av vilka 840 var bilister, besvarade den. (Öppnas i ett nytt fönster)