Gå till innehållet
Nuoret kävelevät tienlaidassa hämärässä heijastimet hihoissaan.
Finländarnas favoritsäkerhetsutrustning är säkerhetsbälte och reflex

Reflexen är den näst viktigaste och näst mest använda säkerhetsutrustningen efter säkerhetsbältet. Enligt Trafikskyddets undersökning förhåller sig 99 procent av finländarna positivt till reflex. Vi firar den riksomfattande reflexdagen redan för tionde gången lördagen den 1 oktober.

Trafikskyddet utredde sommaren 2022 finländarnas inställning till säkerhetsutrustning*. 97 procent av respondenterna förhåller sig positivt till säkerhetsbälte och använder det själva. Reflexen upplevdes som den näst viktigaste och näst mest använda säkerhetsutrustningen. Cykelns främre ljus (69%) och cykelns bakljus (59%) nämndes som följande utrustning som hjälper med att synas när det är mörkt.

Resultaten överraskar inte planerare Laura Loikkanen vid Trafikskyddet.

”Reflexen är en viktig skyddsutrustning för individen, så det är inte konstigt att den upplevs som positiv och att den används. Vi är alla ansvariga för en säker trafik. Fotgängaren kan förutse och öka växelverkan i trafiken genom att använda en reflex. Likaså måste bilisten säkerställa att belysningen fungerar och anpassa hastigheten till allt mörkare körförhållanden”, betonar Loikkanen.

Reflexdagen firas nu för tionde gången

Reflexdagen som lanserats av Trafikskyddet firas nu för tionde gången. Temadagen firades för första gången 2013.

”Temadagar och jippon behövs i trafiksäkerhetsarbetet, eftersom det är mänskligt att glömma. En påminnelse i rätt tid uppmuntrar till att inleda reflexsäsongen senast nu”, preciserar Loikkanen.

Till försäljning finns reflexer av olika utseende och storlekar. Innan du fattar köpbeslutet lönar det sig att kontrollera om reflexen är CE-godkänd och om den har EN-märkning.

Starkt synlig -kampanjen syns i medierna

Starkt synlig -reflexkampanjen pågår 28.9−12.10. Syftet med kampanjen är att påminna om reflexperioden med ett enkelt budskap: Kom ihåg reflexen. Kampanjens ansikten är ishockeyspelare Noora Räty och idrottare, före detta MMA-utövare Teemu Packalén.

Entinen vapaaottelija Teemu Packalen on Vahvasti näkyvä -heijastinkampanjan kasvona.
Kampanjens ansikten är idrottare, före detta MMA-utövare Teemu Packalén och ishockeyspelare Noora Räty.

*Trafikskyddet utredde finländarnas kännedom om reglerna i månadsskiftet maj–juni 2022. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1005 personer besvarade enkäten, varav 81 procent var bilförare.