Gå till innehållet
Nainen laittaa puhelimen pois ajon ajaksi.
Finländarna upplever ouppmärksamma förare som farliga

Enligt Trafikskyddets enkät är ouppmärksamhet enligt finländarna en av de farligaste faktorerna i trafiken. Att vara ouppmärksam och till exempel titta på telefonen precis när du kör bil kan till och med åttadubbla risken för en påkörningsolycka bakifrån. Du kan undvika farliga situationer till exempel genom att sätta telefonen i kör- eller koncentrationsläge när du kör.

Enligt Trafikskyddets enkät * upplever finländarna ouppmärksamhet som en av de farligaste faktorerna relaterade till människans aktivitet i vägtrafiken. Endast rattfylleri och vårdslöshet räknas som farligare.

Ouppmärksamma förare upplever även själva sitt beteende som farligt. Enligt en enkät** som vi genomförde på sommaren uppgav upp till två av fem svarande att de upplevt en farlig situation när de använt telefonen eller bilens pekskärm när de kört.

Trafikskyddets planerare Petri Jääskeläinen uppmuntrar människor att före avfärden fatta beslut om att koncentrera sig på att köra. Bakom ratten är det bra att ta egentid från vardagens jäktande. Enligt undersökningar är det mest riskfyllt att blicka bort från trafiksituationen.

”I trafiken händer saker och ting i ett snabbt tempo. Du registrerar inte en plötslig förändring i trafiksituationen om du blickar bort från trafiken. Många sneglar ofta på smarttelefonens flöden när de kör. En vardaglig ovana kan leda till en ödesdiger farosituation eller olycka”, konstaterar Jääskeläinen. 

Multitaska inte bakom ratten – sätt telefonen i koncentrationsläge

Människor har en begränsad förmåga att bearbeta information på en gång. Att göra två saker samtidigt lyckas inte. I verkligheten flyttar vi uppmärksamheten mellan två uppgifter. Då får vi i allmänhet en försämrad prestationsnivå i båda uppgifterna. I trafiken bör du alltid vara uppmärksam på att följa med trafiken, eftersom ouppmärksamhet ökar risken med åtta gånger att råka ut för en påkörningsolycka bakifrån.

Om du använder telefonen när du kör kan alla faktorer som har med uppmärksamhet att göra – visuell (synen), kognitiv (tanken), motorisk (rörelse, t.ex. handen bort från manöveranordningen) och auditiv (hörsel, till exempel stör hård musik din hörsel) – aktiveras.

”Telefonen är dock inte det enda som gör dig ouppmärksam. Även till exempel en navigator eller barn som är med i bilen kan påverka förarens koncentration. Det är dock alltid viktigt att föraren koncentrerar sig på trafiken. Du kan sätta telefonen i koncentrations- eller körläge och meddelandena kan du läsa när du är framme. Det lönar sig att ställa in navigatorn före du kör iväg. Det är bra att redan för små barn berätta att du i trafiken koncentrerar dig på att köra, och även komma ihåg hur du som föredöme kan påverka ”, berättar Trafikskyddets planerare Ida Maasalo.

Tips för att köra – när du kör, kör

– Bestäm dig före avfärd att koncentrera dig på att köra.
– Använd koncentrations- eller stör ej-läget när du kör. Du kan styra samtalen till telefonsvararen och den som ringer får ett meddelande om att du återkommer till ärendet när du är framme.
– Planera längre resor. Reservera tid för kaffepaus och skärmtid.
– Stanna på en säker plats för att ringa eller läsa meddelanden.
– Om du ringer till någon som kör bil, avsluta samtalet snabbt.
– Föregå med gott exempel med ditt eget beteende.

* Trafikskyddet och Kantar TNS 2021, N = 1064
** Trafikskyddet och Kantar TNS 2022, N = 815 (bilister)