Gå till innehållet
Punainen pakettiauto ajaa liikenneympyrässä
En fjärdedel av bilisterna struntar i att använda blinkern i en rondell

En förare som lämnar en rondell ska signalera sin sväng med riktningstecken. Enligt Trafikskyddets uppföljningar använder dock en fjärdedel av bilisterna inte blinkern i en rondell. Att kommunicera sina avsikter gör att trafiken flyter smidigare och skapar trygghet.

Förare ska ge riktningstecken när de lämnar en rondell. När du kör in i en rondell behöver du inte använda blinkern, förutom om du ska lämna rondellen genast vid den första avfarten. Tre av fyra bilister använder blinkrarna på rätt sätt enligt Trafikskyddets uppföljningar.*

Trafikskyddets kontaktchef Eini Karvonen förklarar varför det är viktigt att ge riktningstecken.

”Användningen av blinkrar ökar smidigheten i trafiken. Om du inte ger riktningstecken väntar de som väntar på att köra in i rondellen på information om vart du är på väg. Medtrafikanterna kan inte läsa dina tankar, så berätta för dem om dina avsikter.”

Enligt Karvonen är små rondeller mer utmanande på grund av att det kan vara svårt att veta när det lönar sig att slå på blinkern.

”Att det är utmanande förändrar inte skyldigheten. En bra tumregel är att slå på blinkern i så god tid som möjligt, men ändå så att det blir tydligt för andra vilken avfart du tänker ta.”

Blinkern är också en signal för de som korsar vägen

De som kör in i en rondell ska väja för både cyklister, fotgängare och mopedister, samt för fordon som redan befinner sig i rondellen. Fordon som lämnar rondellen ska för sin del väja för dem som korsar vägen via övergångsställen eller cykelvägar.

Förutom att öka smidigheten gör användningen av blinkrar trafiken tryggare genom att andra trafikanter bättre kan förutse dina handlingar. Genom att ge riktningstecken informerar föraren även fotgängare och cyklister som korsar vägen om sin avsikt att svänga.

”När alla har tydliga spelregler och vet vart de är på väg blir det både smidigare och tryggare att röra sig i trafiken”, påminner Karvonen.

*Trafikskyddet följer upp trafikanternas beteende årligen. Ifrågavarande uppföljning gjordes år 2023. N=11106.