Gå till innehållet
De flesta anser att trafikanter kör för hårt vid vägarbetsplatser

Enligt en färsk enkät genomförd av Trafikskyddet anser nästan 80 procent av finländarna att trafikanter kör för hårt vid vägarbetsplatser och struntar i hastighetsbegränsningarna. Det viktigaste i områden med vägarbeten är att sänka hastigheten så mycket att man hinner reagera på överraskande situationer. Det finns en orsak till begränsningarna och vägskyltarna.

Sommaren är högsäsong för vägarbeten. Man ska respektera arbetstagarna som jobbar längs vägarna och övriga trafikanter genom att följa hastighetsbegränsningarna och annan skyltning. Alltför ofta bryter ändå trafikanterna mot detta. Enligt Trafikskyddets färska enkät* anser fler än tre fjärdedelar (78 %) av finländarna att trafikanter kör för hårt vid vägarbetsplatser och struntar i hastighetsbegränsningarna.

”Enkätens resultat visar tydligt att hastighetsbegränsningarnas efterlevnad vid vägarbetsplatser hör till skamfläckarna i vår trafikkultur. Då man inte följer begränsningarna blir vägarna mindre trygga för oss alla”, betonar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Erkka Savolainen.

Det viktigaste när man anländer till ett område med vägarbeten är att sänka hastigheten så att den åtminstone ligger inom begränsningarna och är sådan att man hinner reagera på överraskande situationer och vid behov stanna helt.

”En del kör försiktigt vid vägarbeten, medan andra inte alls uppmärksammar hastighetsbegränsningen. Då kan skillnaderna i hastighet bli överraskande stora och risken för olyckor ökar. Fortkörarna försätter sig själva, övriga trafikanter och vägarbetarna i en farlig situation. Vägarbetarna jobbar för att trafiken ska vara smidig också i framtiden”, påminner Savolainen.

Det finns alltid en orsak till begränsningar och skyltning

Ibland ser det ut som om det inte skulle hända någonting alls på en vägarbetsplats. Det här är ändå ingen orsak till att börja göra egna tolkningar av vägtrafiklagen.

”Om till exempel hastighetsbegränsningen fortfarande är sänkt under veckoslutet, beror det på att vägmiljön inte är klar för de normala hastigheterna. Det kan exempelvis vara så att körfältsmarkeringarna saknas, eller så kan det undantagsvis finnas vägarbetare på plats också på helgen. Det finns alltid en orsak till begränsningar och annan skyltning, de är aldrig där för att irritera”, betonar Savolainen.

Om man rör sig i rusningstid och vill undvika de största vägarbetena under resan, lönar det sig att leta upp alternativa rutter redan innan man startar. Invid vägarbetsplatser kan man ofta också själv påverka trafikens smidighet, till exempel om två körfält går ihop till ett.

”Rejäla säkerhetsavstånd underlättar situationen märkbart. När man smidigt kan byta från körfältet som upphör till det andra körfältet löper trafiken bättre. Blixtlåsprincipen gynnar alla, även om man kör i det fält som fortsätter”, konstaterar Savolainen.

Kom åtminstone ihåg följande när du kör i ett vägarbetsområde:

  • Glöm brådskan och följ den hastighetsbegränsning som anges på trafikmärkena.
  • Var förutseende och förbered dig på överraskande situationer.
  • Ta hänsyn både till personerna som arbetar vid vägen och till andra trafikanter.

*Trafikskyddet utredde finländarnas åsikter om trafiken i maj 2021. Sammanlagt 1 025 personer, av vilka 82 procent var bilister, besvarade enkätundersökningen som genomfördes av Kantar TNS Oy. Undersökningen genomfördes som en online-enkät och resultatet representerar 15–79-åriga finländare.