Siirry sisältöön
Liikenneturvan järjestämässä tapahtumassa Luken toimipisteessä tutustuttiin tarkkaamattomuus toimintapisteeseen.
Luken työntekijät liikkuvat säässä kuin säässä

Luonnonvarakeskuksella eli Lukella on noin 1300 henkilöä töissä ympäri Suomen. Työn ominaispiirre on, että toimipisteitä on lukuisia ja työtä tehdäkseen matkustamiselta ei voi välttyä. Matkaa taitetaan autojen ja julkisten liikennevälineiden lisäksi mitä erilaisimmilla työkoneilla, traktoreilla, moottorikelkoilla ja veneillä. Miten Lukessa turvataan henkilöstön työ- ja työasiamatkoja?

Lukessa turvallisuudesta vastaa työsuojelutoimikunta ja virtuaalinen turvallisuustiimi. Käytännön työtä työmatkaturvallisuuden eteen on tehty jo pitkään ja työlle on varattu tarvittavat resurssit. Luken johto on valtuuttanut organisaation edistämään työmatkojen turvallisuutta.

Matka taittuu monenlaisilla kulkupeleillä – kaluston kuntoon kiinnitetty huomiota

Työmatkaliikenneyhteistyö Liikenneturvan ja Luken välillä on vielä alussa. Talvella tehty aloituskysely nosti työpaikan ominaispiirteet näkyviin. Näihin kuuluvat mm. pitkät ajomatkat ja niihin liittyvä väsymys sekä moninaiset kulkupelit työasiamatkoilla.

Lukessa matkustetaan säässä kuin säässä pitkin Suomea ja myös pienemmillä teillä. Sekä työ- että työasiamatkan pituus saattaa olla pitkä. Työasiamatkat taitetaan pääosin Luken omilla autoilla, leasing- sekä vuokra-autoilla.  

”Ajo-olosuhteet vaihtelevat ja työtä tehdään huonollakin kelillä. Etätyö ei aina ole mahdollista. Maastotiet ja pienemmät maantiet voivat olla lisäksi heikommin hoidettuja, vahvistaa turvallisuuden ja riskinhallinnan asiantuntija Sanna Hurtola.

Maastoon tehtävät työasiamatkat vaativat tavallisten kulkupelien sijaan veneitä, mönkijöitä, työkoneita tai traktoreita. Moninaisen ajoneuvokannan hallintaan palkattiin joitakin vuosia sitten ajoneuvovastaava ja työkoneistavastaava, jotka huolehtivat koko kalustosta.

”Kaluston kunto ja matkustaminen nousivat kyselyssä henkilöstön työmatkaturvallisuuden huolenaiheiksi. Parannusta on saatu aikaan monilla eri osa-alueilla, erityisesti ajoneuvojen kuntoon on kiinnitetty paljon huomiota”, Sanna Hurtola toteaa.

Konkreettinen liikenneturvallisuutta parantava tekijä oli ajotunnisteiden käyttöönotto ylinopeuden seurannassa.

”Ylinopeuksia oli ollut jonkin verran. Kun ajotunnisteet otettiin käyttöön ja rakennettiin selkeä prosessi sen ympärille, vaikutus oli ilmeinen. Jos ylinopeus ylittää tietyn rajan, ryhmäpäällikölle lähtee siitä tieto. Työntekijälle ylinopeudesta tulee huomautus”, valaisee johtava asiantuntija Maria Erkkilä.

Liukastumistapaturmat yleisimpiä työmatkatapaturmia

Suurista ajomääristä huolimatta yleisempiä työmatkatapaturmia Lukessa ovat liukastumiset ja kaatumiset. Näitä sattuu erityisesti parkkipaikoilla, kun autosta noustaan ulos. Maria Erkkilän mukaan työmatkatapaturmia sattuu onneksi vähän, mutta jokainen tapaturma olisi hyvä estää. Tähän myös yhteistyö Liikenneturvan kanssa tähtää. Seuraavia askeleita Lukessa on jo mietitty.

”Tapahtumat ja teemapäivät, viestinnän tehostaminen, esimerkiksi kuukausikirjeen avulla sekä ohjeistukset ovat tarpeen. Nostamme ajankohtaisia teemoja esiin, kuten heijastinpäivää ja pyörän valoja. Heijastimia on henkilöstölle jaossa ja niitä myös käytetään. Pienilläkin teoilla pystyy edistämään liikenneturvallisuutta”, Maria Erkkilä vahvistaa.

Lue lisää: