Siirry sisältöön
Ohittaminen tulee tehdä turvallisesti. Jätä tilaa eteen, taakse ja sivulle.
Turvallinen ohittaminen

Vastuu ohittamisen turvallisuudesta on aina ohittamaan lähtevän ajoneuvon kuljettajalla. Ohitustarve on harkittava tilannekohtaisesti. Myös hitaamman kulkijan ohittaminen vaatii yllättävän paljon tilaa. Sääntöjen rikkomiselle tai ylinopeudelle ei ohittaminen anna erillislupaa.

Tarvitseeko välttämättä ohittaa?

Tee ohitus aina turvallisesti ja vain tarvittaessa. Ohitustarve tulee aina harkita tarkkaan. Ohituksesta saatava ajallinen hyöty on usein varsin vähäinen, mutta ohitukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Etenkin kaksikaistaisilla pääteillä ohitustilanteessa ollaan usein vastaan tulevien kaistalla.

Ohitukset voivat myös hankaloittaa liikennevirran sujuvuutta. Jos kuljettaja ajautuu jatkuvasti tilanteisiin, jossa kokee ohittamisen tarpeelliseksi, on syytä tarkistaa oma ajonopeus.

Lain mukaan ajokaistaa saa vaihtaa tai ajoneuvoa siirtää sivusuunnassa vain, kun siitä ei aiheudu vaaraa muulle liikenteelle. Myös ohituksissa on olennaista ottaa muut tienkäyttäjät huomioon huolehtimalla riittävästä turvavälistä – myös sivusuunnassa. Turvavälistä on erityisen tärkeää huolehtia, kun ohitetaan kaistan laidassa kulkevia kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. 

Lähestyvän liikenteen nopeutta on vaikea arvioida. Ohittaessa on varmistuttava siitä, että tie on selvä riittävän pitkältä matkalta. Jos ohittamaan ryhtyessä huomaakin erehtyneensä, on ohittamisesta osattava myös luopua ja palata takaisin omalle kaistalle.

Toisen ajoneuvon ohittaminen ei anna erillislupaa hetkellisellekään ylinopeudelle tai sääntöjen rikkomiselle.

Ohita turvallisesti näillä ohjeilla:

  • Harkitse ohitustarve aina ennen päätöstä lähteä ohittamaan.
  • Ennen ohitusta seuraa takana tulevaa liikennettä ja varmista, että edessä oleva tieosuus on tyhjä riittävän pitkältä matkalta. Myös hitaamman kulkijan ohittaminen vaatii yllättävän paljon tilaa.
  • Aloita ohittaminen riittävän etäältä ohitettavasta.
  • Näytä suuntamerkkiä lähtiessäsi ohittamaan ja omalle kaistalle palatessasi. Muista loiva liike kaistaa vaihtaessa.
  • Varmista turvaväli ohitettavaan ajoneuvoon. Palaa omalle kaistalle vasta, kun näet taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon kokonaisuudessaan.
  • Ajoneuvo ohitetaan vasemmalta puolelta, pääsääntöisesti myös moottoritiellä.
Infograafi: jätä ohittamiselle aina riittävästi tilaa. Myös sivusuunnassa.

Pyöräilijän ohittaminen

Pyöräilijänkin saa ohittaa vain turvallisessa paikassa. Eli silloin, kun näkemä on riittävä, ketään ei tule vastaan eikä ajeta ohituskieltoalueella. Pyöräilijään on pidettävä riittävä etäisyys niin ennen ohitusta kuin ohituksen jälkeen. Myös reilu sivusuuntainen turvaväli on tärkeää, sillä pelkkä auton ilmavirta voi saada pyörän heittelehtimään. Selkeintä on suorittaa ohittaminen siirtymällä kokonaan vastaantulevien kaistalle. Jos ohitusta ei voi tehdä turvallisesti, on jäätävä ajamaan pyöräilijän taakse riittävän etäälle.

Maantiellä pyöräilijän paikka on pientareella tai niin lähellä tien oikeata reunaa kuin on turvallista. Läheskään aina tiellä ei ole piennarta tai se on ajokelvottomassa kunnossa. Tällöin pyöräilijän ajolinja kulkee kaistan oikeassa reunassa.

Liittyminen moottoritielle

Moottoritielle liittyvän on väistettävä moottoritien muuta liikennettä. Kiihdytyskaistan tarkoitus on luoda puitteet turvalliselle liittymiselle: kiihdytyskaistan aikana nopeus sovitetaan päätien liikennevirran mukaiseksi, mikä edesauttaa liittymisen turvallisuutta ja sujuvuutta. Liityttäessä on tärkeää pitää riittävä etäisyys edellä ajavaan, jotta hänelle jää tilaa liittyä valitsemallansa nopeudella.

Ohittaminen moottoritiellä

Lähtökohtaisesti ajoneuvot ohitetaan aina vasemmalta puolelta. Moottoritiellä ohittamisessa pätevät samat säännöt kuin ohittamisessa ylipäätään. Olennaista on pitää riittävät turvavälit niin ennen ohitusta, sen aikana kuin sen jälkeenkin. Turvavälien pitämistä helpottaa se, että moottoritiellä ei pitäisi olla mitään kiirettä palata oikeanpuoleiselle kaistalle. Kun ohitetun ajoneuvon keula näkyy taustapeilistä, voi turvallisesti palata oikeanpuoleiselle kaistalle. Turvavälin pitäminen reiluna kaistalle palatessa vähentää takana tulevan tarvetta jarruttaa, ja minimoi jonossa kertautuvan pumppausliikkeen.

Moottoritiellä voi oikeanpuoleinen kaista vetää joskus paremmin, jolloin tapahtuu niin kutsuttua sivuuttamista. Kun kaistaa ei vaihdeta, kyse ei ole varsinaisesta ohittamisesta.

Ohittaminen leveäkaistatiellä

Muutamalla tieosuudella Suomessa ajetaan niin kutsutulla leveäkaistatiellä, jonka ajokaistat ovat normaalia leveämmät. Tavallisen valtatien tyypillisesti noin nelimetrisen ajokaistan sijaan leveäkaistatiellä saattaa olla yli viisimetriset ajokaistat. Ajokaistalle mahtuu kaksikin ajoneuvoa rinnakkain, kunhan ajolinjat on valittu oikein. Leveäkaistatiellä pätevät normaalit oikeanpuoleisen liikenteen säännöt, eli ajoneuvon paikka on niin lähellä kaistan oikeaa reunaa kuin on turvallista.

Kun leveäkaistatiellä ajetaan oikeaoppisesti oikeassa reunassa, takana tulevalla on tilaa lähteä ohittamaan ilma, että ajoneuvoa tarvitsee siirtää vastaantulevien kaistalle. Leveäkaistatielläkin saa ohittaa vain silloin, kun sen voi tehdä turvallisesti. Jos vastaantulevien kaistalla ei ole tulijoita, voi keskiviivan ylittää samalla tavalla, kuten tavallisella tiellä. Leveäkaistatielläkään ei kuitenkaan saa ohittaa ohituskieltoalueella.

Risteyksessä vasemmalle kääntyvän ohittaminen

Jos edellä kulkeva ajoneuvo kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, sen saa ohittaa ajoneuvolla vain oikealta, jos tilaa on.