Siirry sisältöön
Puomillinen tasoristeys varoittaa lähestyvästä junasta. Puomiton ei. Ylitä silti molemmat varovaisesti.
Tasoristeys

Rautatien tasoristeyksessä tie ja rautatie risteävät samassa tasossa. Vuosittain tapahtuu 16-25 tasoristeysonnettomuutta, joissa kuolee keskimäärin viisi ja loukkaantuu vakavasti kaksi ihmistä vuosittain*.

Tasoristeyksiä on puomillisia ja puomittomia. Puomittomia tasoristeyksiä kutsutaan joskus myös vartioimattomiksi tasoristeyksiksi. Puomillinen tasoristeys varoittaa tienkäyttäjiä lähestyvästä junasta laskemalla puomit ja vilkuttamalla valoja, jolloin sitä ei saa ylittää. Puomiton tasoristeys ei varoita lähestyvästä junasta mitenkään. Kumpaakin tasoristeystä tulee lähestyä varoen. Vaikka puomillinen tasoristeys antaisikin luvan ylitykseen, tulee ylitys silti tehdä varoen, koska varoitusjärjestelmässä voi olla häiriö.

Tasoristeyksiä on yksi- ja useampiraiteisia. Tasoristeyksen tyyppi kerrotaan ennen risteystä olevissa liikennemerkeissä. Suomen rataverkolla on noin 2 600 tasoristeystä, joista varoituslaitteilla on varustettu noin joka neljäs.

Tasoristeysonnettomuudet

Suurin osa tasoristeysonnettomuuksista sattuu kokeneelle kuljettajalle, joka ajaa tutussa ympäristössä, päiväsaikaan ja hyvällä säällä. Onnettomuuden syynä on usein liian suuri lähestymisnopeus ja tietoinen riskinotto, esimerkiksi stop-merkin noudattamatta jättäminen.

Viime vuosina merkittävä osa tasoristeysonnettomuuksista on sattunut erityisesti vähäliikenteisillä, alhaisen nopeuden rataosuuksilla. Tuttuun ajoreittiin ja muistikuviin junien kulkuajoista ei pidä luottaa, sillä radoilla liikkuu myös paljon yksittäisiä vetureita ja ratatyökoneita.

Vastuu turvallisuudesta on radan ylittäjällä

Rataosuuksilla, joilla on tasoristeyksiä, voi junan nopeus olla suurimmillaan jopa 140 km/h. Tällä vauhdilla junan pysähtyminen vie lähes kilometrin matkan. Veturinkuljettaja ei voi estää onnettomuutta väistämällä radan sivuun, joten vastuu on aina radan ylittäjällä. Jokaisen ajoneuvolla liikkuvan radanylittäjän on hidastettava nopeuttaan niin, että kykenee tekemään oikean havainnon radan liikenteestä.

Tasoristeyksen lähestyminen

  • Alenna nopeutta risteystä lähestyessäsi. Pysähdy tarvittaessa. Noudata pysähtymismerkkiä.
  • Varmista, ettei junaa ole tulossa. Katso ja kuuntele, raota tarvittaessa ikkunaa.
  • Jos juna lähestyy, varoituslaitteet hälyttävät tai puomi on alhaalla tai laskeutumassa, älä lähde ylittämään rataa.
  • Odota puomien nousemista ja valon vaihtumista. Varmista ettei kummastakaan suunnasta tule muita junia.
  • Muista, että vastuu radan turvallisesta ylittämisestä on ylittäjällä.

​Jos oma tulosuunta on rataan nähden vino, niin ennen ylitystä kannattaa ajoneuvo ajaa mahdollisimman suoraan kulmaan rataan nähden. Se auttaa havainnointia ympärilleen.

Ratojen turvallisuutta parannetaan jatkuvasti

Tasoristeyksien määrä vähenee hitaasti. Risteyksiä on poistettu erityisesti keskeisiltä henkilöliikenneradoilta sekä rataosuuksilta, joilla kuljetetaan vaarallisia aineita. Turvallisuuden parantamisessa etusijalla ovat risteykset, joissa ei ole varoituslaitteita. Tasoristeysten turvallisuutta on pyritty parantamaan myös viestintäkampanjoilla. Olemassa olevien tasoristeysten turvallisuutta pidetään yllä ja parannetaan esimerkiksi raivaamalla näkemäalueita ja huoltamalla varoituslaitteita. Myös uusia varoituslaitteita asennetaan.

*Tilastokeskuksen onnettomuustiedot 2016-2020.