Siirry sisältöön

Turvahytittömän traktorin ajo-oikeus

Saako turvahytitöntä traktoria ajaa kukaan muu kuin rekisteriotteeseen merkitty omistaja.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ajo-oikeutta ei ole sidottu rekisteriotteesta ilmeneviin omistussuhteisiin. Traktoria saa kuljettaa henkilö, jolla on traktorin kuljettamiseen vaadittava ajo-oikeus.

Hytittömällä traktorilla ajaminen vain omistajan toimesta koskee työsuhdetta, eikä ”normaalia” käyttöä. Selitys tähän löytyy työturvallisuuslaista (738/2002) ja sen nojalla annetusta käyttöasetuksesta (VNa 403/2008), jota sovelletaan työhön, jossa työntekijä on työ- ja virkasuhteessa tai muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa työn teettäjään. Soveltamisalueeseen kuuluvat kaikki koneet, välineet ja muut tekniset laitteet sekä niiden asennetut yhdistelmät. Kyseinen laki ja käyttöasetus velvoittavat työnantajaa huolehtimaan työpaikalle hankittavien koneiden – sekä uusien että käytettyjen – ja myös käytössä olevien koneiden vaatimustenmukaisuudesta.

Työnantajan tulee kiinnittää huomiota suojarakenteisiin (esim. turvakaari tai -kehys) tai niiden saatavuuteen (myös mahdolliset valmiit kiinnityspisteet; vuoden 1995 jälkeen markkinoille saatetuissa liikkuvissa työkoneissa on valmiit kiinnityspisteet, jos valmistaja on arvioinut, että koneen käyttöön liittyy kaatumisvaara). On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että useat hytittömät traktorit ovat akseleiltaan kapeita ja riski laitteen kaatumiseen on todellinen. On siis hyvä varmistaa, että kuljettajana toimiva henkilö omaa riittävän kokemuksen, taidon ja maltin traktorin kuljettamiseen.

Jos poliisi pysäyttää ajoneuvon ja havaitsee, että kuljettajana toimii joku muu kuin rekisteriin merkitty omistaja, voidaan kuljettajan lupa kyseisen ajoneuvon käyttämiseen selvittää. Eli kuljettajan tulee kyetä todistamaan, että hän on saanut rekisteriin merkityltä omistajalta / haltijalta luvan kyseisen ajoneuvon käyttämiseen. Tällä pyritään varmistamaan, ettei ajoneuvoa ole otettu luvatta käyttöön.