Siirry sisältöön
Moottoripyörän suuntavalaisimien väri

Saako moottoripyörän etuvilkut olla valkoiset? Vai pitääkö olla keltaiset?

Autoissa näkee nykyisin paljon valkoisia etuvilkkuja, ja kysyn, koska en löytänyt lakipykälää asiasta.

Voimassa oleva Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohje L-luokan ajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisinvaatimuksista (TRAFI/336/05.03.45/2012) kertoo kaksipyöräisten moottoripyörien pakollisista valaisimista ja heijastimista (luku 4.3.1) seuraavaa:

”3. Suuntavalaisimet
Pakollinen valaisin 1.1.1984 alkaen. Valaisimia ajoneuvon kummallakin puolella 2 kpl. Etusuuntavalaisimien etäisyys toisistaan vähintään 240 mm ja takasuuntavalaisimien vähintään 180 mm. Valaisimen tulee sijaita vähintään 350 mm ja enintään 1200 mm korkeudella maanpinnasta. Takasuuntavalaisimien valaiseva pinta saa olla enintään 300 mm ajoneuvon takimmaisen kohdan etupuolella. Toimintaa osoittava ilmaisin on pakollinen. Valaisimen oltava hyväksytty E-säännön 6 tai 50 mukaisesti.”

E-sääntö numero 6 kertoo säteilevän valon väristä seuraavaa:

”Säteilevän valon värin on liitteen 4 kohdassa 2 määritetyn valonjakautumiskaavion alueella oltava ruskeankeltainen. Esitetyn alueen ulkopuolella ei saa olla havaittavissa jyrkkää värinmuutosta. Näiden kolorimetristen ominaisuuksien tarkastamisessa on sovellettava tämän säännön kohdassa 7 kuvattua testimenettelyä. Näitä vaatimuksia sovelletaan myös luokan 2b suuntavalaisimien tuottaman muuttuvan valovoiman tasoihin.”

E-sääntö numero 50 vastaavasti seuraavaa:

”Jarru- ja takavalaisimien on lähetettävä punaista valoa, etuvalaisinten joko valkoista tai ruskeankeltaista valoa ja suuntavalaisimien ruskeankeltaista valoa. Liitteen 4 kohdassa 2 määritetyn valonjakautumiskaavion alueella säteilevän värin mittaamista varten on käytettävä tämän säännön kohdassa 8 kuvattua menettelyä. Kyseisen alueen ulkopuolella väri ei saa vaihdella jyrkästi.”

Linsseiltään vaaleita suuntavalaisimia on markkinoilla runsaasti niin autoihin kuin moottoripyöriinkin, mutta keskeistä on hyväksyntä ja hyväksyntäsäännön mukaisen määritelmän toteutuminen. Lyhyemmin L-luokan valo-ohjeeksi kutsuttu Traficomin ohje säädösperustoineen löytyy täältä. (Avautuu uuteen ikkunaan)