6.5.2021Tiedote, Oulu

Pyöräkadun merkkiä ei tunneta

Liikenneturvan kyselyn mukaan uusien liikennemerkkien tuntemuksessa on aukkoja. Vastaajista vain puolet tunsivat uuden, väistämisvelvollisuutta pyöräilijän tienylityspaikassa osoittavan merkin. Myös pyöräkadun merkistä oli epäselvyyttä.

5.5.2021Tiedote, Vaasa

Väistämissääntöjen tuntemuksessa parannettavaa niin Kokkolassa, Seinäjoella kuin Vaasassakin

Liikenneturvan tuore kysely kertoo, että suomalaisilla on puutteita pyöräilijöiden ja autoilijoiden välisten väistämissääntöjen tuntemuksessa. Liikenneturvan Vaasan aluetoimipiste sekä Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan liikenneinsinöörit toivovat, että tieliikennelain uudistuksen myötä konfliktitilanteet pyöräilijöiden ylittäessä katua pyöräilijän tienylityspaikassa tai suojatien kohdalla vähenevät ja sääntötuntemuksen lisääntyessä loppuvat kokonaan.

5.5.2021Tiedote, Jyväskylä, Tampere

Väistämissääntöjen tuntemuksessa paljon parannettavaa

Liikenneturvan tuore kysely kertoo, että suomalaisilla on puutteita pyöräilijöiden ja autoilijoiden välisten väistämissääntöjen tuntemuksessa. Liikenneturvan Tampereen ja Jyväskylän aluetoimipisteet muistuttavat, että liikennesääntöjen kertaamisen lisäksi risteysalueilla on syytä ajaa ennakoiden ja hiljentää nopeutta kulkumuodosta riippumatta.

4.5.2021Tiedote, Kouvola, Kuopio, Mikkeli

Kolme viidestä pitää taajamien ajonopeuksia liian korkeina suojateiden kohdalla

Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan kolme viidestä suomalaisesta pitää taajamien ajonopeuksia suojateiden kohdalla liian korkeina. Liikenneturvan Kuopion, Kouvolan ja Mikkelin aluetoimipisteet muistuttavat, että kuljettajien on pidettävä ajonopeus kurissa. Silloin suojatiesäännön noudattaminen onnistuu turvallisesti kaikille osapuolille.

3.5.2021Tiedote, Valtakunnallinen

Suomalaisten liikennesääntötuntemuksessa parannettavaa

Kuusi kymmenestä suomalaisesta kokee, että omaa liikennesääntötuntemusta oli hyvä kerrata. Etenkin väistämisääntötuntemuksessa on aukkoja. Liikennesääntöjen noudattaminen vähentää vaaratilanteita ja vastakkainasettelua liikenteessä. Tästä muistuttaa myös Liikenneturvan tänään alkava kampanja Tunne liikennesäännöt.

4.5.2021Tiedote, Helsinki

Punaisia päin rynnimällä voi aiheuttaa vaaraa itselleen ja muille

Liikenneturvan Helsingin aluetoimipiste muistuttaa, että jalankulkijoidenkin on syytä noudattaa liikennevaloja. Vaikka punaisia päin kävely tuntuisi vaarattomalta, voi liikennetilanne muuttua nopeastikin. Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä noin joka kuudes kertoi joutuneensa suojatiellä omasta toiminnasta johtuneeseen vaaratilanteeseen jalankulkijana.