Soveltuvuus

Varhaiskasvatus

Tavoite 

Vahvistaa suunnitelmallista liikennekasvatusta ja lasten osallisuutta liikennekasvatuksen toteuttamisessa laatimalla yhdessä koko toimintavuoden kattava suunnitelma turvallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Kesto 

Työskentelyä lapsiryhmän kanssa viitenä peräkkäisenä aamuna n. 15 minuuttia kerrallaan.

Nämä tarvitset 

  • Keskustelukysymyksiä – lomake tulostettuna ohjaajalle.
  • Liikennekasvatuksen vuosikello -julistepohja

Tehtävän toteutus 

Viikolla 37 vietettävä valtakunnallinen Liikenneturvallisuusviikko toimii lähtölaukauksena koko toimintavuoden jatkuvalle säännölliselle liikennekasvatukselle. Liikennekasvatuksen teemaviikko on hyvä hetki pysähtyä yhdessä lapsiryhmän sekä lasten huoltajien kanssa ideoimaan ja kirjaamaan ylös yhteistä suunnitelmaa, jolla turvallista kävelyä ja pyöräilyä edistetään ja lisätään varhaiskasvatuksessa. Suunnitelman teko käynnistää päiväkodin kävely- ja pyöräilyvuoden.

Suunnittelun pohjana toimii liikennekasvatuksen vuosikello, joka suunnitelman valmistuttua kiinnitetään ryhmän seinälle, jossa se on kaikkien nähtävillä ja muistuttaa, mistä on sovittu.

Suunnitelmaa päivitetään vuosittain aina liikenneturvallisuusviikolla (viikko 37): näin uudet lapset perheineen pääsevät osallisiksi. Liikenneturvallisuusviikon vuosittain vaihtuva teema tarjoaa aina uutta sisältöä suunnitelman päivitykseen.

Liikenneturvallisuusviikon alussa voidaan pitää koko yksikön yhteinen toimintahetki, jonka avulla virittäydytään liikenneaiheen käsittelyyn.

Näin suunnitelman teko etenee:

  1. Tulosta liikennekasvatuksen vuosikello ja kysymyspohjia lasten kanssa työskentelyyn.
  2. Viikon aikana neljä päivää on tarkoitettu vuosikellon työstämiseen lasten kanssa, viidentenä päivänä otetaan suunniteluun mukaan huoltajat.
  3. Tapa, jolla lasten kanssa työskennellään, on vapaavalintainen. Tavoitteena on koota lasten ideoista toimintaa vuosikelloon eri vuodenaikoihin. Työskentelyssä voidaan käyttää kysymyspohjan avulla tehtyjä haastatteluja, piirtämistä, videoita, leikkejä, satuja, lauluja, jne. huomioiden varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitut oppimisen alueet. Lapset ideoivat, aikuinen kokoaa ideat ja vie niitä vuosikelloon.
  4. Tapa, jolla huoltajien kanssa työskennellään, on myös vapaavalintainen. Vuosikellon voi kiinnittää päiväkodin tuloaulaan ja vanhemmat voivat lisätä siihen tarralapuilla ideoita ja toiminnan aiheita. Vanhempien ideoilla täydennettävä vuosikello voi olla joko ihan tyhjä, jolloin vanhemmat pääsevät esittämään ideoita puhtaalta pöydältä tai heille voidaan laittaa esiin yhdessä lasten kanssa työstetty versio, jota he pääsevät täydentämään. Jos liikenneturvallisuusviikon aikana pidetään vanhempainilta, vuosikelloa voi työstää huoltajien kanssa myös silloin.

Tehtävän purku

Jokainen ryhmä esittelee viikon aikana ideoidun oman vuosikellonsa muille oman yksikön ryhmille. Näin kaikki voivat tarvittaessa vielä tehdä lisäyksiä omaan vuosikelloonsa. Vuosikellon toteutuminen otetaan yhdeksi toiminnan arviointikohteeksi.

Vuosikellon toteutumisesta tiedotetaan vanhemmille vuoden mittaan hyödyntäen käytössä olevia viestintäkanavia (esim. kuukausikirjeet, ryhmän blogi ja muut sosiaalisen median kanavat).