Mopo-onnettomuudet johtuvat usein mopoilijoiden vaarallisista ajotavoista

Mopoilijoiden henkilövahingot ovat olleet laskussa viime vuosina. Kuolemantapauksia sattuu vuosittain noin kolme, ja loukkaantumisia tilastoidaan noin 360. Liikennekasvatuksen merkitys korostuu, sillä onnettomuudet johtuvat usein mopoilijoiden vaarallisista ajotavoista.

15–17-vuotiaiden riski menehtyä liikenteessä on Suomessa suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tämän ikäryhmän miehille sattuu eniten henkilövahinkoja mopo-onnettomuuksissa. Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna. Mopoilijalla on usein puutteelliset tiedot säännöistä, hän ottaa turhia riskejä, haluaa näyttää tai on piittaamaton muusta liikenteestä. Mopoilija on lisäksi suojaamaton ja vaikea havaita. Mopo kulkee suhteellisen nopeasti ja voi yllättää muut tielläliikkujat.

Monet lievät onnettomuudet eivät tule tilastoihin, joten todellisuudessa onnettomuuksia sattuu tilastoissa ilmoitettuja määriä enemmän. Valtaosa mopoiluonnettomuuksista on mopoilijan itsensä aiheuttamia. Tyypillisin onnettomuustyyppi on risteysonnettomuus, mutta myös suistumisia, kaatumisia ja peräänajoja on paljon. Vakavista mopoturmista joka viides ajetaan humalassa.

Mopoauto-onnettomuuksissa erottuu samoja piirteitä kuin mopo-onnettomuuksissa ja nuorten uusien kuljettajien henkilöautolla ajamissa onnettomuuksissa. Kokemattomilla kuljettajilla on vaikeuksia ajonopeuden säätelyssä erityisesti tilanteissa, joissa ajonopeus on osattava säädellä tieverkolla esiintyvien erilaisten kaarteiden vaatimalla tavalla. Ajotaito joutuu koetukselle, mikä näkyy tieltä suistumisten kasvuna. On hyvä tiedostaa, että mopoauton kolariturvallisuus ei ole niin hyvä kuin henkilöauton.

Mopon virittäminen on kiellettyä ja siitä voi tulla kallis lasku

Moni haluaisi ajaa mopollaan vauhdikkaammin kuin mitä on luvallista, mutta omien rakennemuutosten tekeminen saattaa tehdä moposta vaarallisen kulkupelin. Liikenteessä käytettävän ajoneuvon rakennetta ei ole lupa käyttöönoton jälkeen muuttaa sellaiseksi, ettei ajoneuvo enää täytä sitä koskevia vaatimuksia

Viritetyllä mopolla liikenteessä ajaminen on laitonta. Moottoripyöräksi luokiteltavasta viritetystä moposta on maksettava autovero. Mopo muuttuu moottoripyöräksi, jos sen moottorin tilavuutta suurennetaan yli 50 cm³:n tai mopon rakennetta muutetaan niin, että ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus ylittää 45 km/h. Tämän seurauksena kyseiseen ajoneuvoon sovelletaan moottoripyöristä annettuja säännöksiä.

Mitä mopon virittämisestä voi seurata? Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilla on listattu kustannukset ja esimerkkilasku.

Vanhemmilla vastuu

Mopoautoilijan vanhemmat voivat edesauttaa turvallisen liikkumisen oppimista osallistumalla mopoautoilun harjoitteluun nuoren kanssa. On muistettava, että vanhemmilla on valvontavastuu alle 18-vuotiaista huollettavistaan. Vanhempien kiinnostus mopoiluun ei saisikaan loppua siihen hetkeen, kun mopo luovutetaan nuoren käyttöön.

Aihepiirit: