Mopot ja mopoautot ovat suosittuja kulkupelejä eritoten nuorten keskuudessa. Mopoilu on sekä tyttöjen että poikien harrastus ja mopoa käytetään myös koko perheen ajoneuvona. Mopoilu on tärkeä ensiaskel nuorten opetellessa moottoriliikenteen sääntöjä ja omaksuessa turvallisia liikenneasenteita.

Mopon kuljettamiseen vaaditaan 15 vuoden ikä ja lisäksi vähintään AM120 luokan ajokortti.

  Mopon kuljettaja

  Mopon kuljettajana olet liikenteessä moottoriajoneuvon kuljettaja, jonka velvollisuudet ja oikeudet ovat jokseenkin samat kuin auton kuljettajalla. Liikenteessä sinulla mopon kuljettajana ei ole varaa heikentää ajokykyäsi ajamalla humalassa, huumeiden tai  lääkeaineiden vaikutuksen alaisena taikka väsyneenä. Kuljettajan on pysäytettävä moponsa poliisin antamasta merkistä ja suostuttava kuljettajan ja ajoneuvon ajokunnon tarkastuksiin.

  Mopon matkustaja

  Mopo on alun perin ollut yhden ihmisen kulkupeli. Tekniikan kehityksen myötä mopolla saa kuitenkin nykyään kuljettaa myös aikuista matkustajaa, jos rekisteröintitodistuksessa on maininta matkustajan kuljettamisen mahdollisuudesta. Jos mainintaa matkustajan kuljettamisesta ei rekisteröintitodistuksessa ole, mopolla saa kuljettaa vain yhtä enintään kymmenvuotiasta lasta, jos lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset. Lasta saa kuljettaa ainoastaan jos lapsen pysyminen paikallaan voidaan luotettavasti varmistaa. Oleellista siis on, että rekisteröintitodistuksessa on maininta matkustajan kuljettamisen luvallisuudesta. Ota  myös huomioon, että matkustajan kuljettamisessa tarvitaan hyvää mopon hallintaa. Älä kuljeta matkustajaa, jolla ei ole asianmukaista varustusta. Muista, että kypärä on pakollinen myös mopon matkustajalla.

  Mopon hallinta

  Kaksipyöräisen ajoneuvon hallitseminen vaatii sinulta  tse asiassa enemmän kuin autolla ajaminen. Nopeus on tärkein yksittäinen tekijä, jolla voit säädellä liikkumisesi turvallisuutta. Nopeus on monessa mukana ja se vaikuttaa

  • luotettavien havaintojen tekemiseen
  • mopon hallintaan
  • pysähtymismatkan pituuteen
  • törmäyksissä ja kaatumisissa seurausten vakavuuteen.

  Tärkein mopon hallintaan liittyvistä harjoiteltavista asioista on tehokas jarrutus. Tehokas jarruttaminen vaatii sekä etu- että takajarrun yhtäaikaista käyttötaitoa. Erityisen tärkeää on osata käyttää etujarrua tehokkaasti, mutta turvallisesti. Pelkällä takajarrulla jarrutettaessa saattaa jarrutusmatka olla jopa kolminkertainen verrattuna jarruttamiseen molemmilla jarruilla. Kyydittäessä mopon painopiste muuttuu takapainoiseksi ja eturenkaan kitka vähenee. Tästä syystä jarruttaminen ja ohjaaminen vaikeutuvat.

  Pysähtymismatka

  Nopeuden vaikutus ilmenee erityisesti mopon vauhdin hiljentämisessä ja pysäyttämisessä. Pysähtymismatka muodostuu aina kahdesta eri matkasta eli reaktio- ja jarrutusmatkasta. Reaktiomatka tarkoittaa  sitä  matkaa, jonka mopo kulkee kuljettajan tekemästä havainnosta  jarrutuksen  alkamiseen. Jos kuljettajan reaktioaika on kaksi sekuntia, niin 40 km/h ajettaessa mopo liikkuu kahden sekunnin aikana noin 22 metriä, eli sinä aikana vauhti ei hiljene vielä ollenkaan. Kuljettajat pystyvät reagoimaan noin sekunnissa silloin, kun ollaan koetilanteessa, mutta todellisessa liikennetilanteessa aika on pitempi. Kuljettajan reaktioaikaa pidentävät alkoholin, huumeiden tai lääkeaineiden käyttö, väsymys ja esimerkiksi tilanteen yllättävyys.

  Jarrutusmatkan pituuteen vaikuttaa eniten ajonopeus. Toiseksi tärkein tekijä on kuljettajan jarrutustaito. Jarrujen ja renkaiden kunto sekä tien pinnan pitävyys vaikuttavat myös oleellisesti jarrutusmatkan pituuteen. On hyvä muistaa, että jo pieni nopeuden vähentäminen antaa paljon pelivaraa tilanteen hallitsemiseksi. Nopeuden pudottaminen esimerkiksi 40:stä km/h 30:een km/h lyhentää jarrutusmatkan puoleen.

  Turvallisen mopoilun perusvinkit

  • Tunne säännöt ja noudata niitä.
  • Tunne itsesi ja hallitse ajokkisi.
  • Ota muut tielläliikkujat huomioon.
  • Käytä sopivan kokoista ja ehjää kypärää ja kiinnitä hihna. Myös mopon matkustajan on käytettävä kypärää.
  • Muista ennakoiva ajotapa: nopeus tilanteen mukaan, tarkkaile kokonaistilannetta, älä yllätä ja pidä turvaväli.

  Turvallisuuden kannalta on tärkeä myös muistaa, että

  • mopon kuljettaja on liikenteessä moottoriajoneuvon kuljettaja, jonka velvollisuudet ja oikeudet ovat lähes samat kuin auton kuljettajalla.
  • Viritetyllä mopolla ajaminen liikenteessä on turvallisuusriski ja lailla kiellettyä.
  • käytä suojaavaa ja erottuvaa ajoasua.
  • ajokunto on varmistettava ennen liikkeelle lähtöä. Mopolla hiprakassa ajava kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen aivan kuin millä tahansa muullakin ajoneuvolla.
  • suojatietä lähestyttäessä on ajettava sellaisella nopeudella, että tarvittaessa voidaan pysähtyä ennen suojatietä.
  • kaistaa vaihdettaessa ei saa aiheuttaa haittaa eikä vaaratilanteita muulle liikenteelle.
  • mopoilijan paikka on pientareella tai ajoradan oikeassa reunassa. 1.6.2020 alkaen mopolla pientareella ajaminen on sallittua ainoastaan taajaman ulkopuolella. Pyörätiellä saa ajaa ainoastaan, jos se on erikseen sallittu ja merkillä osoitettu.
  • mopolla tai mopoautolla ajaessa korostuu sopivien väylien valinta. Reitin valinnassa on hyvä ottaa huomioon väylien nopeusrajoitukset, liikennemäärät ja olosuhteet.
  • liikuttaessa mopoautolla tai mopolla muun liikenteen seassa korostuvat takaa tulevan liikenteen toiminnan seuraaminen ja ennakoiminen. Jononmuodostus ja mahdolliset riskiohitukset tulevat usein takaa.
  • opettele havaitsemaan oleelliset asiat.
  • opettele oikea toiminta onnettomuustilanteessa.
  Aihepiirit: