Mopot ja mopoautot ovat suosittuja kulkupelejä eritoten nuorten keskuudessa. Mopoilu on sekä tyttöjen että poikien harrastus ja mopoa käytetään myös koko perheen ajoneuvona. Mopoilu on tärkeä ensiaskel nuorten opetellessa moottoriliikenteen sääntöjä ja omaksuessa turvallisia liikenneasenteita.

Liikennesääntöjen hallitsemisen lisäksi kaksipyöräinen moottoriajoneuvo vaatii kuljettajaltaan paljon erilaisia taitoja ja vähintään 15 vuoden ikää. Vaikka nykyaikaisen mopon jarrut ja muut ominaisuudet ovat jo hyviä, kuljettajalta ei kuitenkaan edellytetä samoja tietoja ja taitoja kuin esimerkiksi tehokkaamman kevytmoottoripyörän kuljettajalta.

Liikenneturvan vuonna 2013 tekemässä nuorisotutkimuksessa ilmeni, että noin joka kolmas mopo on viritetty. Poikien mopot ovat viritettyjä useammin kuin tyttöjen.

Mopo, mopoauto ja kevyt maantiemönkijä

Mopo on kaksipyöräinen tai kolmipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h.

 • Kaksipyöräisen mopon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm³, kun kyseessä on ottomoottori, tai suurin sallittu nimellisteho tai nettoteho enintään 4 kW.
 • Kolmipyöräisen mopon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm³, kun kyseessä on ottomoottori  ja enintään 500cm3 kun kyseessä on dieselmoottori.
 • Suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho enintään 4 kW.

Kevyt nelipyörä on nimensä mukaan nelipyöräinen ajoneuvo. Kevyitä nelipyöriä ovat mopoauto ja kevyt maantiemönkijä.

 • Suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h.
 • Ajonkuntoinen massa korkeintaan 425kg.
 • Sylinteritilavuus enintään 50 cm³ kun kyseessä on ottomoottori, tai sylinteritilavuus enintään 500cm3 jos kyseessä on dieselmoottori.

Mopoauto

 • Suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho enintään 6kW.
 • Mopoautolla ei saa ajaa pientareella eikä kevyen liikenteen väylällä, vaikka mopoilu olisikin siellä lisäkilvellä luvalliseksi merkitty. Myöskään moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä ei saa ajaa ajoneuvolla, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h.
 • Mopoautolla on sama katsastusvelvoite kuin henkilöautolla. Mopoautosta ei peritä autoveroa, käyttömaksua tai käyttövoimaveroa.
 • Mopoautot on varustettava hitaan ajoneuvon kolmiolla kuten traktoritkin.
 • Mopoautot rekisteröidään kahdelle, suuremman henkilömäärän kuljettaminen ei ole sallittua.

Mopo-onnettomuudet johtuvat usein mopoilijoiden vaarallisista ajotavoista

Mopoilijoiden henkilövahingot ovat olleet laskussa viime vuosina. Kuolemantapauksia sattuu vuosittain noin neljä, ja loukkaantumisia tilastoidaan noin 550. Liikennekasvatuksen merkitys korostuu, sillä onnettomuudet johtuvat usein mopoilijoiden vaarallisista ajotavoista.

Tutkimusten mukaan mopo on myös vaarallisin moottoriajoneuvo kilometriä kohti. Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna. Mopoilijalla on usein puutteelliset tiedot säännöistä, hän ottaa turhia riskejä, haluaa näyttää tai on piittaamaton muusta liikenteestä. Mopoilija on lisäksi suojaamaton ja vaikea havaita. Mopo kulkee suhteellisen nopeasti ja voi yllättää muut tielläliikkujat.

Monet lievät onnettomuudet eivät tule tilastoihin, joten todellisuudessa onnettomuuksia sattuu tilastoissa ilmoitettuja määriä enemmän. Valtaosa mopoiluonnettomuuksista on mopoilijan itsensä aiheuttamia. Tyypillisin onnettomuustyyppi on risteysonnettomuus, mutta myös suistumisia, kaatumisia ja peräänajoja on paljon. Vakavista mopoturmista joka viides ajetaan humalassa.

Mopoauto-onnettomuuksissa erottuu samoja piirteitä kuin mopo-onnettomuuksissa ja nuorten uusien kuljettajien henkilöautolla ajamissa onnettomuuksissa. Kokemattomilla kuljettajilla on vaikeuksia ajonopeuden säätelyssä erityisesti tilanteissa, joissa ajonopeus on osattava säädellä tieverkolla esiintyvien erilaisten kaarteiden vaatimalla tavalla. Ajotaito joutuu koetukselle, mikä näkyy tieltä suistumisten kasvuna. On hyvä tiedostaa, että mopoauton kolariturvallisuus ei ole niin hyvä kuin henkilöauton.

Vanhemmilla vastuu

Mopoautoilijan vanhemmat voivat edesauttaa turvallisen liikkumisen oppimista osallistumalla mopoautoilun harjoitteluun nuoren kanssa. On muistettava, että vanhemmilla on valvontavastuu alle 18-vuotiaista huollettavistaan. Vanhempien kiinnostus mopoiluun ei saisikaan loppua siihen hetkeen, kun mopo luovutetaan nuoren käyttöön.

 

Aihepiirit: