Kuka saa ajaa moottorikelkalla

Moottorikelkkaa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Poikkeuksen muodostaa alue, joka voidaan sulkea esimerkiksi ajoharjoittelua varten. Tällä alueella myös alle 15-vuotias saa harjoitella turvallista kelkkailua. Oma pihapiiri tai esimerkiksi peltoalue eivät täytä suljetun alueen kriteerejä. Suljetuksi alueeksi katsotaan esimerkiksi aidoilla rajattu alue, jolle pääsyä voidaan rajoittaa.

Virallisella moottorikelkkareitillä, tietä ylitettäessä tai lain sallimissa erityisissä poikkeustilanteissa tiellä ajettaessa moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Yleisemmin moottorikelkkaa ei saa käyttää tiellä muutoin kuin tien tai sillan ylitykseen. Jos esimerkiksi maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeata tai tiealueella ajamista on pidettävä turvallisen tien ylittämisen kannalta tarpeellisena, saa kelkkaa tilapäisesti kuljettaa tiellä. Tällöin on käytettävä ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.

Moottorikelkalla ajavan on opeteltava perusteellisesti kelkan oikea ja turvallinen käyttö. Lisäksi on tiedettävä kelkkailun liikennesäännöt.

Missä saa ajaa

Maastossa liikkuminen kelkalla vaatii aina maanomistajan tai maanhaltijan luvan, lisäksi Metsähallituksen kelkkaurilla tarvitaan Metsähallituksen uralupa. Erityislupaa ei tarvita virallisilla moottorikelkkareiteillä ja jääpeitteisillä vesialueilla liikuttaessa. Reittejä on pyritty tekemään sinne, missä kelkoilla pääosin liikutaan. Tällöin muulle luonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Epävirallisilla moottorikelkkaurilla lupakäytäntö vaihtelee alueittain. Jäällä ajaville suositellaan turvavarustukseen mukaan naskalit. Tärkein neuvo on se, että älä mene kelkkailemaan jääalueille ellet ole varma jään kestävyydestä.

Valtaosa kelkkakuolemista sattuu jääalueella. Ellet ole varma jään kestävyydestä, ei jäälle kannata mennä kelkkailemaan.

Kunnollinen moottorikelkkailuun suunniteltu ajopuku heijastimineen lisää turvallisuutta. Usein kelkkailija loukkaantuu alaraajoihin, tällöin suojaavat kelkkakengät vähentävät mahdollisia vammoja. Lisäksi asianmukaiset ajohanskat helpottavat kelkan hallintalaitteiden käsittelyä.

Kelkkailua koskevia säännöksiä

Tärkeimmät kelkkailua ohjaavat säännökset löytyvät tieliikennelaista, maastoliikennelaista ja maastoliikenneasetuksesta. Lisäksi kelkkailua ohjaavat esimerkiksi asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä sekä asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista.

Kypärä on kelkkailijan tärkein turvaväline ja siksi se on määrätty pakolliseksi kuljettajalle ja kelkan kyydissä olevalle matkustajalle. Kuljettajan on huolehdittava, että alle 15-vuotias lapsi käyttää suojakypärää. Kypäränkäyttöpakko koskee myös avonaisessa reessä matkustavia.

Moottorikelkkailua koskevat nopeusrajoitukset:

  • moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa-alueella on enintään 60 km/h,
  • poikkeustapauksessa tiellä ajettaessa enintään 40 km/h,
  • jääpeitteisellä vesialueella nopeus on enintään 80 km/h, kuitenkin reitillä 60 km/h ja
  • jos kelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetaan henkilöitä, on suurin sallittu nopeus 40 km/h.

Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa, maastossakin:

  • Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea.
  • Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea alkoholia veressä.
  • Rattijuopumuksesta koituvat seuraamukset ovat samanlaiset kuin muussakin liikenteessä.

Tyypilliset moottorikelkkaonnettomuudet

Moottorikelkkojen käyttäjien joukko on varsin kirjavaa. Joukossa on alan ammattilaisia sekä harvoin tai ensimmäistä kertaa moottorikelkalla ajavia. Moottorikelkkaonnettomuuksissa on viime vuosina kuollut 5-8 ihmistä vuosittain. Liikennevakuutuksesta maksetaan korvausta vuosittain noin 600 moottorikelkkavahingosta. Henkilövahingoista saa korvauksia yli 600 henkilöä.

Vapaa-ajan kelkkailu on työ- tai hyötykelkkailua selvästi vaarallisempaa. Valtaosa kuolemantapauksista ja kelkkavahingoista tapahtuu jäällä viikonlopun aikana. Yli puolet kelkkaonnettomuuksista kuolleista on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Yleisin kuolinsyy jääalueella on hukkuminen.

Tyypillistä moottorikelkkaonnettomuuksissa on liian suuret tilannenopeudet ja joko suojakypärän käyttämättömyys tai sen virheellinen käyttö.

Lievemmissä onnettomuuksissa on havaittu kokemattomilla kuljettajilla hallintalaitteiden virheellistä käyttöä. Esimerkiksi mutkassa kaasuvipu painuu tahattomasti pohjaan, minkä seurauksena kelkan vauhti kiihtyy voimakkaasti, sen hallinta menetetään ja kelkka suistuu pois reitiltä.

Liitetiedostot: