Ohitustarve tulee aina harkita tarkkaan. Ohituksesta saatava ajallinen hyöty on usein varsin vähäinen, mutta ohitukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja hankaloittaa liikennevirran sujuvuutta. Jos kuljettaja ajautuu jatkuvasti tilanteisiin, jossa kokee ohittamisen tarpeelliseksi, on syytä tarkistaa oma ajonopeus.

Lain mukaan ajokaistaa saa vaihtaa tai ajoneuvoa siirtää sivusuunnassa vain, kun siitä ei aiheudu vaaraa muulle liikenteelle. Ohituksessa, kuten liikenteessä yleensäkin, on olennaista ottaa muut tienkäyttäjät huomioon huolehtimalla riittävästä turvavälistä - myös sivusuunnassa. Turvavälistä on erityisen tärkeää huolehtia, kun ohitetaan kaistan laidassa kulkevia kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. 

Toisen ajoneuvon ohittaminen ei anna erillislupaa hetkellisellekään ylinopeudelle.

Turvallisen ohituksen pelisäännöt:

  • Harkitse ohitustarve aina ennen jokaista ohituspäätöstä.
  • Ennen ohitusta seuraa takana tulevaa liikennettä ja varmista riittävä näkyvyys. Myös hitaamman kulkijan ohittaminen vaatii yllättävän paljon tilaa.
  • Aloita ohittaminen riittävän etäältä ohitettavasta.
  • Kerro ohitusaikeesta näyttämällä suuntamerkkiä. Käytä vilkkua myös omalle kaistalle palatessa.
  • Siirry ohituskaistalle maltilla. Loiva liike on hyvä myös omalle kaistalle palatessa.
  • Varmista turvaväli ohitettavaan ajoneuvoon. Palaa omalle kaistalle vasta, kun näet taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon kokonaisuudessaan.
  • Ajoneuvo ohitetaan vasemmalta puolelta, pääsääntöisesti myös moottoritiellä.

Lähestyvän liikenteen nopeutta on vaikea arvioida, joten ohittaessa on varmistuttava siitä, että tie on selvä riittävän pitkältä matkalta. Jos ohituspäätöksen teon jälkeen huomaakin erehtyneensä, on ohittamisesta osattava myös luopua ja palata takaisin omalle kaistalle.

 

 

Liittyminen moottoritielle

Lähtökohtaisesti ohitus suoritetaan aina vasemmalta puolelta, vaikka moottoritiellä voi jonossa kulkemisen yhteydessä tapahtua ohi ajamista. Moottoritiellä ajettaessa on muistettava, että tielle liittyjä tulee kolmion takaa ja tällä on väistämisvelvollisuus. Kiihdytyskaistalta tulijan on sopeutettava oma nopeutensa turvallisen siirtymisen edellyttämäksi. Tämä tarkoittaa myös riittävää etäisyyttä edellä ajavaan.

Aihepiirit: