Liikenteessä on paljon erikokoisia ja -taitoisia kulkijoita, joiden kirjo lisääntyy etenkin kesäisin. Autoilijoiden on syytä olla tarkkaavaisia eritoten risteystilanteissa ja muistaa kääntyvän ajoneuvon väistövelvollisuus. Kääntyvän autoilijan tai motoristin on väistettävä myös risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. Lue lisää.

Auto ei pysähdy heti, kun jarrua polkaistaan. Tietyömaiden läheisyydessä ja etenkin ruuhkaisessa liikenteessä korostuu riittävän turvavälin sekä tilanteen vaatiman nopeuden merkitys. Oikea tilannenopeus ja riittävä turvaväli muihin tiellä liikkujiin mahdollistavat turvallisen matkanteon myös kehnoissa ja liukkaissa kelioloissa. Lue lisää.

Vertaa eri nopeuksien ja kelien vaikutusta pysähtymismatkaan animaation avulla.

Kun autoon kiinnittää peräkärryn ja lähtee ajoneuvoyhdistelmän kanssa lähtee liikenteeseen, on muistettava, ettei peräkärryn kanssa saa kulkea kahdeksaakymppia kovempaa. Vaikka tiekohtainen rajoitus olisi suurempi. Ajonopeuden lisäksi kärryn kunto, valot ja rengaspaineet sekä kuorman kiinnitys on syytä tarkistaa ennen ajoa. Lue lisää auton ja peräkärryn kuormauksesta.

Riskitekijät

Liikenneonnettomuuksien taustalla on yleensä lukuisia tekijöitä, joiden voidaan katsoa myötävaikuttaneen tai aiheuttaneen onnettomuuden. Syyn selvittäminen on siksi usein erittäin vaikeaa. Eri tekijöillä voi olla erilaisia yhteisvaikutuksia onnettomuustilanteesta riippuen. Lisäksi onnettomuuksiin liittyy satunnaistekijöitä. Henkilöauton kuljettajiin liittyviä riskitekijöitä ovat mm. ylinopeus, alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, väsymys ja tarkkaavaisuuden suuntautuminen muuhun kuin ajotehtävään - esimerkiksi kännykkään puhumiseen.

Autoilijoiden on syytä olla tarkkaavaisia eritoten risteystilanteissa ja muistaa kääntyvän ajoneuvon väistövelvollisuus. Kääntyvän autoilijan tai motoristin on väistettävä myös risteävää tietä ylittävää pyöräilijää.

Onnettomuudet

Vuosittain kuolee keskimäärin 143 ja loukkaantuu 3 500 henkilöautolla matkustavaa. Henkilöautossa kuolleiden osuus kaikista tieliikenteessä menehtyneistä on 58 prosenttia ja loukkaantuneista yli puolet (keskiarvo vuosilta 2013–2015). Nuorten 18–24-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien kuolemanriski on yli kolminkertainen koko väestöön verrattuna (vuosi 2015).

Henkilöautossa matkustavien kuolemantapaukset keskittyvät maanteille. Taajamien ulkopuolella tapahtuu yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksesta ja kaksi kolmesta loukkaantumisesta. Tyypilliset onnettomuudet ovat nokkakolarit (puolet uhreista) ja ulosajot (kolmannes uhreista).

Taajamissa tapahtuu joka kymmenes kuolemantapaus ja kolmannes loukkaantumisista. Tyypilliset onnettomuudet ovat ulosajoja (44 % uhreista) ja nokkakolareita (29 % uhreista).

Aihepiirit: