Jatkokoulutusohjelmien tavoitteena on auttaa kuljettajia tunnistamaan liikenteen riskejä ja ottamaan ne huomioon jokapäiväisessä liikennekäyttäytymisessä. ’Pidä pelivaraa’ on ajattelutapa, jossa ei opeteta ensisijassa selviämään vaaratilanteista, vaan välttämään niitä.

Ennakoivan ajon koulutusohjelmia ja oppimateriaalia on tarjolla moottoripyöräilijöille, moottorikelkkailijoille, henkilöautonkuljettajille, raskaan kaluston kuljettajille sekä karavaanareille.

Jatkokoulutuksella pyritään tavoittamaan noin 250 000 kuljettajaa vuosittain. Liikenneturva ei itse kouluta kuljettajia, vaan sen tehtävänä on laatia koulutusohjelmat, valmistaa oppi- ja havaintomateriaalit näitä varten ja kouluttaa kouluttajat. Liikenneturvan kouluttamat kouluttajat toteuttavat kursseja eri puolilla maata. Kursseja tarjoavat autojärjestöt, autokoulut ja muut koulutusyritykset sekä kerhot ja yhdistykset.

Kursseille otetaan rajallinen määrä osallistujia, jotka valitaan ilmoittautumislomakkeessa annettujen tietojen perusteella. Katso seuraava kouluttajakurssi kurssikalenterista.

Liikenneturvan ennakoivan ajon kouluttajakurssin läpikäynyt saa kurssista todistuksen. Kurssi antaa kouluttajalle valmiudet Liikenneturvan koulutusmallin mukaisen ennakoivan ajon jatkokoulutuksen itsenäiseen järjestämiseen. Kouluttaja saa käyttöönsä Liikenneturvan koulutusmateriaalin. EAK®, MPEAK® ja REAK® ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä ja oikeuden niiden käyttöön saa ainoastaan läpäisemällä Liikenneturvan kyseisen kouluttajakurssin hyväksytysti.

  EAK® räätälöityy kaikille

  Liikenneturvan EAK®-koulutusta voidaan antaa henkilöautojen lisäksi mille tahansa ajoneuvon kuljettajalle.

  Ennakoivan ajon koulutusohjelmia ja oppimateriaalia on tarjolla

  • moottoripyöräilijöille
  • moottorikelkkailijoille
  • henkilöautonkuljettajille
  • raskaan kaluston kuljettajille
  • karavaanareille.

  Lisäksi koulutusta on annettu esimerkiksi raitiovaunujen ja ambulanssien kuljettajille. 

  Muut kurssit ja itseopiskelu

  Ennakoivan ajon kurssien lisäksi Liikenneturva on kehittänyt myös muita koulutuksia. Koulutuksia on mopoilijoille, motoristeille, moottorikelkkailijoille ja iäkkäille. Liikenneturvalla on lisäksi monipuolista itseopiskelumateriaalia.

  Muita Liikenneturvan kursseja ovat muun muassa

  • Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia?
  • moottorikelkkailijakoulutus
  • mopoilijakoulutus sekä
  • iäkkäille tarkoitetut kurssit.