Siirry sisältöön
Raskaan ajoneuvon kuljettaja
REAK® – Ennakoivan ajon koulutukset raskaan liikenteen kuljettajille
Kenelle?
Raskaiden ajoneuvojen kuljettajille
Ajankohta
Paikkakuntakohtainen
Paikka
Paikkakuntakohtainen

Raskaan liikenteen ennakoivan ajon koulutus (REAK®) on Liikenneturvan kehittämä ja se on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Koulutus on Traficomin hyväksymä virallinen ammattipätevyyskoulutus (Avautuu uuteen ikkunaan).  

REAK®-koulutusta järjestävät Liikenneturvan koulutuksen saaneet kouluttajat.  

 • Jos olet kiinnostunut REAK-koulutuksesta, ota yhteyttä alueellasi toimiviin  koulutusyrityksiin, oppilaitoksiin tai autokouluihin ja kysy REAK-koulutuksen suorittaneita kouluttajia.  
 • Jos olet kiinnostunut kouluttautumaan REAK-kouluttajaksi, ota yhteyttä Liikenneturvaan.

REAK®-koulutuksen hyödyt kuljettajalle

Kuljettaja saa

 • ratkaisumalleja työtehtävän ongelmatilanteisiin
 • uusia toimintamalleja turvalliseen ajamiseen
 • tukea omien toimintatapojen arviointiin ja muuttamiseen
 • tietoa turvallisista valinnoista jo ennen ajoon lähtöä
 • vertaistukea muilta kuljettajilta.

Ennakoiva ajaminen on kuljettajan kykyä tunnistaa riskitekijä ja ottaa se huomioon omassa toiminnassaan.

REAK®-koulutuksen hyödyt kuljetusyrittäjälle

 • Laadukas koulutus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin esimerkiksi onnettomuuksien vähentymisenä ja alempina polttoainekustannuksina.
 • REAK® on räätälöitävissä täysin yrityksen tai koulutettavien tarpeiden mukaisesti.
 • Koulutuksessa etsitään ratkaisuja oikeisiin työelämän ongelmatilanteisiin yhdessä kouluttajan ja muiden ammattikuljettajien kanssa.
 • Koulutus ei jää vain ”direktiivipäiväksi”. Koulutuksella voidaan vaikuttaa kuljettajan ajotapaan. Raskas ajoneuvo on yrityksen käyntikortti tien päällä ja kuljettajan ajotapa vaikuttaa yrityksestä saatavaan mielikuvaan.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys ja sen voimassaolo

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Jotta ammattipätevyys pysyy voimassa, on kuljettajien suoritettava jatkokoulutus, ns. direktiivikoulutus, 35 tuntia, viiden vuoden aikana.

Kuljettaja tai kuljetusyritys voi itse valita koulutuksen sisällön. Koulutuksen tulee kuitenkin aina olla kuljettajan tehtäviin liittyvää ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi hyväksyttyä koulutusta.

Yksi viidestä seitsemän tunnin jaksoista tulee olla turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä ajotapaa vahvistavaa koulutusta. Liikenneturvan kehittämä raskaiden ajoneuvojen ennakoivan ajon koulutus REAK® on tällainen Traficomin hyväksymä virallinen koulutus (Avautuu uuteen ikkunaan).

Lue ammattipätevyydestä lisää: Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyys | Traficom (Avautuu uuteen ikkunaan)

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä: Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton… 434/2018 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ® (Avautuu uuteen ikkunaan)

REAK® Raskaan liikenteen alaa opiskeleville ja ajo-oikeutta suorittaville

Logistiikan perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa kuorma- ja linja-autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan alaa opiskeleville sisällytetään pääsääntöisesti raskaan kaluston ennakoivan ajamisen koulutus (REAK) kokonaisuudessaan (21 h).

Koulutus sisältää niin teorian kuin radalla tapahtuvat näytöt ja harjoitteet.

Logistiikan perustutkintoon tähtäävää koulutusta tarjoavat mm. autokoulut, ammattioppilaitokset sekä Puolustusvoimat.

Ennakoivan ajon periaatteet lyhyesti

Ennakointi on paljon enemmän kuin taitoa lukea liikennettä, tunnistaa riskejä ja pitää riittävää pelivaraa.

Liikenneturvan REAK® on kokonaisuus, jossa sisältöjä on laajennettu koko raskaan ajoneuvon kuljettajan työtehtävän hallintaan. Esimerkiksi väsymys ja aikataulupaineet vaikuttavat ratkaisevasti kuljettajan toimintaan ja valintoihin yksittäisissä liikennetilanteissa. Terveyden ylläpito on kuukausien tai vuosien projekti, kun taas ajotehtävän suunnittelu ja riittävä lepo ovat kiinni päivistä. Ammattikuljettajalla ennakointi on oikeiden valintojen tekemistä jo kauan ennen ajoon lähtöä.

Kuljettajan omat tavoitteet ja omaksutut ratkaisumallit sekä hänen oma psyykkinen ja fyysinen tilansa ratkaisevat, kuinka vaikeiksi kuljettajan kohtaamat liikennetilanteet muodostuvat. Esimerkkeinä vaikkapa kuljettajan oma suhtautuminen aikataulumuutoksiin tai säätilaan.

Käyttäytymisen ymmärtäminen on mahdotonta, ellei ymmärretä tavoitteiden motivoivaa vaikutusta. Tällaisesta esimerkkinä kiihdyttäminen liikennevaloihin, jolloin motivaattorina on aikapaine tai halu esitellä auton suorituskykyä. Käyttäytymisen muuttaminen ei ole mahdollista ilman, että muutetaan kuljettajan henkilökohtaisia tavoitteita.  

Liikenneturvan REAK®-koulutus pohjautuu Liikenneturvan omaan Pelivaramalliin sekä GDE -malliin, Goals for Driver Education. Pidä pelivaraa −oppaaseen on koottu ennakoivan ajon tärkeimmät asiat (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF).