Mitä uusia liikennesääntöjä ja -merkkejä 1.6.2020 voimaan astunut tieliikennelaki toi mukanaan? Miten kukin voi edistää omaa ja kanssaliikkujien turvallisuutta liikenteessä? Miten iän karttuminen vaikuttaa liikkumisen turvallisuuteen? Muun muassa näitä kysymyksiä luentojen aikana voidaan käsitellä. Tarkemmat painotukset, esimerkiksi kulkumuotojen mukaan (kävely, pyöräily, autoilu), sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. Etätilaisuuden kesto sovitaan myös yhdessä tilaajan kanssa (suositus 30-60 minuuttia sisältäen keskustelun). Etäluentoihin varataan aikaa kysymyksille ja keskusteluille, jotta osallistujia askarruttavat kysymykset esimerkiksi paikallisessa liikenneympäristössä liikkumisesta tulevat huomioiduiksi.

Muutamia vaihtoehtoisia toteutustapoja

  • Osallistujat ovat kokoontuneena yhteen paikkaan ja ottavat etäyhteyden Liikenneturvan kouluttajaan yhdessä sovitulla etäkokousohjelmalla (esimerkiksi Teams) sovittuna ajankohtana.
  • Osallistujat ovat kokoontuneina pienemmissä porukoissa ja ottavat sieltä käsin yhteyden etäkokousohjelmaan yhteiseltä laitteelta.
  • Osallistujat ottavat yhteyden omilta laitteiltaan etäkokousohjelmaan kotoa käsin.

Oletko epävarma siitä, miten teidän on mahdollista toteuttaa etäluento? Ota yhteyttä ja pohditaan asiaa yhdessä. Yleensä jokin toimiva ratkaisu löytyy ja kokeilemalla viisastutaan.  

Etätilaisuudet ovat maksuttomia.

Ota yhteyttä oman alueesi toimipisteeseen

Täältä löydät yhteystiedot oman alueesi Liikenneturvan toimipisteeseen.