Miksi Liikenneluotsit?

Yhä useampi liikenteessä liikkuja on täyttänyt ja täyttää tulevaisuudessa 65 vuotta. Yli 64-vuotiaat ovat yliedustettuina vakavissa liikenneonnettomuuksissa. 65 vuoden iässä valtaosa kansalaisista on jo siirtynyt eläkkeelle, mikä tuo mukanaan ikääntymisen lisäksi useilla muutoksia siihen, miten ja milloin liikenteessä liikutaan. Ikääntyminen luo sekä haasteita että mahdollisuuksia turvalliselle liikkumiselle.

Kasvanut määrä 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä tarkoittaa myös yhä useampaa ihmistä, jotka tulisi tavoittaa turvallisen liikenteessä liikkumisen teemoilla. Liikenneluotsina voit edistää sitä, että tieto tavoittaa oman yhteisösi jäsenet. Ihanteellista on, jos eri yhteisöissä on yksi tai muutama luotsi, jotka säännöllisin väliajoin jakavat ajankohtaista tietoa liikenneturvallisuudesta muistuttaen omaa yhteisöään turvallisen liikkumisen hyvistä käytännöistä.

Miten voin tuoda esille turvallista liikkumista omassa yhteisössäni?

Lähetämme neljä kertaa vuodessa kirjeen, jossa nostamme esille ajankohtaisen teeman turvallisesta liikkumisesta ja annamme vinkkejä siitä, miten aiheen voi ottaa esille omassa yhteisössä. Jokaisessa kirjeessä on mukana nopeasti ja helposti käyttöön otettavia vinkkejä, esimerkiksi oman yhteisön muistuttaminen pitävien kenkien ja liukuesteiden käytöstä talvikeleillä ja siihen löytyvien vaihtoehtojen esille tuominen.

Vuoden 2020 aiheita tulevat olemaan muun muassa uusi tieliikennelaki (voimassa 1.6.2020 alkaen), kuljettajan ajokunto ja turvallinen kävely.

Pyrimme jatkossa myös järjestämään kirjeen tilaajille vapaaehtoisia paikallisia kokoontumisia, joissa pääset vaihtamaan kuulumisia muiden luotsien kanssa ja kartuttamaan liikenneturvallisuusosaamistasi.

Tilaa liikenneluotsikirje tästä

Katso esimerkki aikaisemmasta kirjeestä (marraskuu 2019)

Lue Liikennevilkun juttu Liikenneluotsien kokemuksista

Aihepiirit: