Siirry sisältöön
Kolme Aren työntekijää kävelemässä portaita ylös.

ARE jatkaa suunnitelmallisesti kohti turvallisempia työmatkoja

Jopa 99 prosenttia AREn henkilöstökyselyyn vastanneista uskoo, että omilla valinnoillaan voi vaikuttaa myös muiden liikenneturvallisuuteen. Tästä oli hyvä lähteä kehittämään turvallisempaa työmatkaliikennettä.

Reilu vuosi sitten tehty työmatkaliikennekartoitus antoi hyvän pohjan ja suunnan kehitystyölle AREssa. Kyselyssä nousi esiin jokaiselle tuttuja teemoja, kuten työ- ja työasiamatkoilla sattuneet vaaratilanteet, jotka voivat aiheutua niin toisten liikennekäyttäytymisestä, huonoista keli- ja sääolosuhteista tai kiireestä. 

”Kyselystä saatiin erinomaista pohjaa eteenpäin. Tunnistimme erityisiä vaaranpaikkoja ja kehitämme ratkaisuja niihin. Lähtökohta oli jopa parempi, kuin uskalsimme odottaa, sillä 99 % arelaisista vastasi, että he uskovat, että omilla valinnoillaan voi vaikuttaa myös muiden liikenneturvallisuuteen”, vahvistaa turvallisuuspäällikkö Mikko Tiainen.

Liukastumiset kuriin – mutta miten?

Viimeisten kahden vuoden aikana läheltä piti- tai vaaratilanteisiin eniten vaikuttanut asia oli huonot sää- tai keliolosuhteet. Sää vaikuttaa kaikkeen liikkumiseen, mutta siihen emme voi vaikuttaa. Siksi henkilön oma toiminta tilanteessa on ratkaisevaa.

ARE:lla on raportoitu tänä talvena jo 18 liukastumista; onneksi yksikään niistä ei ole ollut vakava. Useat liukastumiset voidaan torjua kenkien liukuesteillä. Vain 35 % kyselyyn vastanneista käyttää liukuesteitä edes joskus.

”ARE tarjoaa työntekijöilleen liukuesteet, mutta nyt mietitään, miten niiden käyttöä saadaan lisättyä. Helpottaisiko liukuesteiden laittoa esimerkiksi ovensuussa olevat penkit?”, Tiainen pohtii ratkaisua.

Toimenpiteet kirjataan vuosikelloon

ARE:lla on otettu käyttöön liikkumisturvallisuuden vuosikello. Mikko Tiainen kertoo, että toimenpiteitä on helppo toteuttaa, kun ne on kalenteroitu ja vuosikello muistuttaa aiheesta. Tulossa mm. on liikenneturvallisuusviikko syksyllä ja liikkumisturvallisuusohjeen jalkauttaminen.

Viestintä tärkeässä roolissa

Vahvaa viestintää tehdään ARE:lla sekä sisäisesti että ulkoisesti. Omassa intrassa sekä turvainfoissa viestitään aktiivisesti, ja käytössä ovat jopa tekstiviestit. Tärkeintä on viestien oikea-aikaisuus esimerkiksi sää- ja kelivaroituksissa. Ulkoisilla sosiaalisen median kanavilla kerrotaan turvallisemman työmatkaliikenteen yhteistyöstä yleisemmin.

”Vastuullisuus on ARE:n strategian ytimessä, joka näkyy arjessa muun muassa arelaisten turvallisuudesta huolehtimisena. Liikkumisturvallisuus on tärkeä aihe, etenkin paljon työmatka-asioissa liikkuvien arelaistemme kohdalla. Yhdessä koko henkilöstön kanssa meillä on aito mahdollisuus vähentää tapaturmat minimiin”, ARE:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maiju Nupponen sanoo.

Katso Mikko Tiaisen esitys Taklaa työmatkatapaturmat -webinaarissa (alkaa kohdasta 17:50)

Lataa AREn Mikko Tiaisen esitys tästä (pdf)