Siirry sisältöön
Autoilja on pysähtynyt antamaan tietä kinoksen takaa tuleville jalankulkijoille.
Turvallinen on myös taloudellista – aja ennakoiden

Auton ratissa turvallisuus ja taloudellisuus kulkevat usein käsi kädessä. Liikenneturvan muistuttaa, että ennakoiva ajaminen on paitsi turvallista, säästää se myös polttoainetta.

Polttoaineen hinnan nousu on kenties saanut monet pohtimaan autonsa kulutusta. Omalla toiminnallaan kulutukseen on mahdollista vaikuttaa. Kun ajaa ennakoiden, polttoaineen kulutus pienenee. Samalla matkasta tulee turvallisempi.

Ennakoiva ajo on tulevien tilanteiden ennustamista, riskien tunnistamista ja niiden torjumista omaa toimintaa muuttamalla. 

”Pääasia on, että jokainen pääsisi paikasta toiseen turvallisesti. Monessa tapauksessa ennakoiva ja taloudellinen ajotapa myös lyhentää matkan kestoa eikä lisää sitä, kuten usein kuvitellaan. Turvallisuus on siis myös sujuvuutta. Turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus kulkevatkin hyvin usein käsi kädessä – ja myös se hiilijalanjälki on monesti pienempi”, Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo muistuttaa.

Aja taloudellisesti: pidä pelivaraa

Tarpeettomia kiihdytyksiä, tiukkoja jarrutuksia ja turhia pysähdyksiä välttämällä kuljettaja ajaa taloudellisesti ja turvallisesti. Kun omaksuu taloudellisen ajotavan, voi vaikuttaa autoilun energiankulutukseen ja tätä kautta myös kustannuksiin.  

Ajon aikana pelivaran pitäminen edellyttää muutamaa perusasiaa, joista nopeus on tärkein yksittäinen tekijä. Tärkeää on oivaltaa myös liikenteen vuorovaikutteisuus. Muiden havainnointi ja omien aikeiden ennakoitavuus ovat keskeisiä turvallisuustekijöitä. Lisäksi riittävän pitkät turvavälit lisäävät pelivaraa.

”Jos ajaa tilanteeseen sopivalla nopeudella ja pitää riittävän turvavälin edellä ajavaan, on ajaminen myös paljon rennompaa. Silloin ei tarvitse imitoida edellä ajavan jokaista liikettä, eikä ylimääräisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia tule kopioitua edellä ajavalta”, Vuoristo kannustaa.  

Ajonopeuden lasku – yksi tapa säästää

Suurin sallittu nopeus ei aina ole turvallisin tilannenopeus. Lisäksi korkeissa nopeuksissa ajonopeuden laskulla voidaan saada aikaan polttoainesäästöjä. Liikenneturvan teettämän kyselyn mukaan hieman yli puolet vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että he kokivat muun liikenteen pakottavan ajamaan kovempaa kuin vastaaja olisi halunnut ajaa.*  

Jos joku ajaa ylinopeutta, se ei tarkoita, että kaikkien pitäisi ajaa. Päinvastoin on sallittua ajaa 80 km/h satasen rajoitusalueella erityisesti, jos olosuhteet sitä vaativat. Tienpitäjä on määritellyt suurimman sallitun nopeuden kyseisellä tieosuudella, ja kuljettajan tehtäväksi jää valita tilanteeseen sopiva nopeus. Valinta on kuitenkin tehtävä sallitun nopeuden puitteissa. 

”On hyvä muistaa, että kymmenen kilometrin matkalla menetät vaivaiset puolitoista minuuttia, jos ajat satasen sijaan kahdeksaakymppiä. Vakionopeudensäädin ei yleensä ole keinovalikoiman kärjessä ympäristöä säästävää ajotapaa tavoitellessa, ainakaan mäkisillä tieosuuksilla. Se voi kuitenkin auttaa pitämään nopeuden kurissa, jolloin polttoaineen säästöä voi kertyä muun muassa pienentyneen ilmanvastuksen takia”, Vuoristo kertoo.

*Liikenneturva ja Kantar TNS Oy selvittivät suomalaisten liikenneasenteita joulukuussa 2019. N=795 (kaikki autoilevat vastaajat).