Siirry sisältöön
Pyöräilijä ja autoilija kohtaavat pimeässä. Pyöräilijällä on punainen takavalo.
Takavalo hehkuu punaisena joka toisella pyöräilijällä

Tieliikennelain uudistus vuonna 2020 toi polkupyörän punaisen takavalon pakolliseksi pimeän ja hämärän aikaan. Liikenneturvan viime syksyn seurantojen mukaan takavalo oli käytössä reilusti yli puolella pyöräilijöistä. Vuotta aiemmin takavaloa käytti vain viidesosa fillaristeista. Myös etuvalon käyttö yleistyi.   

Syksyn 2020 seurannoissa* etuvalo paloi 68 prosentilla ja takavalo 56 prosentilla pyöräilijöistä. Ennen lakimuutosta tehty seuranta syksyllä 2019** osoittaa, että etuvaloa käytti noin 57 prosenttia, kun taas takavaloa käytti vain viidennes pyöräilijöistä.

”Lakimuutos ja siitä tiedottaminen on lisännyt polkupyöräilijöiden valojen käyttöä. Valojen puuttumisesta poliisi voi määrätä 40 euron liikennevirhemaksun, mikä on voinut myös vaikuttaa valojen yleistymiseen. Liikennevirhemaksun hinnalla saa jo kunnolliset pyörän valot”, vahvistaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Minkälaiset ovat kunnolliset pyörän valot?

Liikenneturvan joulukuussa 2020 tekemästä kyselystä käy ilmi, (Avautuu uuteen ikkunaan) että pyöräilijöiden olisi hyvä näkyä vieläkin paremmin. Jopa 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että liian moni pyöräilee hämärällä tai pimeällä valotta tai huonotehoisilla valoilla.

”Edelleen koetaan, etteivät pyöräilijät näy tarpeeksi hyvin. Näkyvyydellä ja valojen käytöllä on suuri merkitys liikenteen vuorovaikutustilanteisiin ja turvallisuuteen”, Piippa pohtii.

Pyörän valoille asetetut vaatimukset koskevat vain valojen väriä ja suuntaa. Muiden ajoneuvojen tapaan polkupyörässä eteenpäin näytetään vaaleaa valoa ja taaksepäin punaista valoa. Pyörän valaisimet voidaan korvata vastaavilla polkupyöräilijään kiinnitetyillä valaisimilla. Pyörän valolaitteista löytyy usein myös vilkkuen palava valovaihtoehto, mutta säädöksiä vilkkuvien polkupyörän etu- ja takavalojen käytöstä ei ole. Liikenneturvan seurantojen mukaan vilkkuvaa etuvaloa käytti viime syksynä kolme pyöräilijää sadasta.

Liikenneturva suosittelee yhtäjaksoisesti palavaa polkupyörän valoa.

”Vilkkuvista pyöränvaloista käydään ajoittain keskustelua, sillä ne saatetaan kokea häiritseväksi. Valojen vilkkuminen liikenteessä on hyvä huomion herättäjä hälytys- tai huomiovaloissa tai ajoneuvon vilkuissa. Vilkkutoiminnan sijaan pyöräilijän kannattaa satsata kunnollisiin valoihin”, Piippa summaa yhteen.

Pyöräilijän näkyvyyttä pimeällä edistää myös pyörän heijastimet sekä pyöräilijän heijastimien käyttö. Heijastinliivi on hyvä lisävaruste pimeään.

Pyörän valojen käyttö lisääntynyt vuodesta 2019 vuoteen 2020.

* Liikenneturva tarkkailee pyöräilevien valojen käyttöä pimeällä vuosittain valtakunnallisesti. Vuonna 2020 pyörän valoja käytti 68 prosenttia pyöräilevistä (N=5813). Takavaloa käytti 56 prosenttia pyöräilevistä (N=5744).

**Vuonna 2019 pyörän valoja käytti 57 prosenttia pyöräilevistä (N=4571). Takavaloa käytti 20 % pyöräilevistä (N=4504).

Liikenneturva julkaisee tulokset ainoastaan koko maan tasolla. Alueellisia tuloksia ei eritellä, koska yksittäisten paikkakuntien tarkkailussa ajankohta ja sää vaikuttavat sekä pyöräilyintoon että tulokseen.