Gå till innehållet
Nuori jalankulkija pysähtyneenä puhumassa puhelimeen
Besvärlig promenad

Övningen illustrerar hur prestationen i trafiken påverkas att göra två saker samtidigt.

Mål
  • Att förstå hur prestationen påverkas om man samtidigt gör två eller flera saker (t.ex. att använda mobiltelefon i trafiken).
Du behöver
  • En cirka 10 meter lång bana, där t.ex. tejpar en rutt på golvet
  • Ett tidtagarur
  • Tre bokstavskort (skriv bokstäverna till exempel på papper)

Anvisningar för genomförande

Välj tre elever, varav en är tidtagare, en annan har tre bokstavskort och den tredje eleven har bilder på vägmärken. Uppgiften genomförs av 2–5 elever och de övriga är observatörer. Var och en promenerar hela rutten två gånger så fort som möjligt och tidtagaren tar tid för alla. Första gången får eleven gå ostört.

Under den andra promenaden visar man åt den som promenerar i början ett bokstavskort, av vilket eleven måste hitta på så många ord som mjöligt som börjar med bokstaven i fråga (t.ex. ett namn på en flicka eller pojke, en stat, en växt, ett bilmärke osv.). Under promenaden visar man även ett vägmärke för den som promenerar. Den som visar bokstaven och den som visar vägmärket står på olika sidor av banan. I målet kontrollerar man tiden, frågar vilket vägmärke som visades och hur många namn eleven hann räkna upp (observatörerna räknar dessa).

Genomgång

Diskutera hur prestationen påverkades av att man gjorde eller observerade många saker samtidigt.

  • Var uppgiften uppmanande, vilket var det svåraste?
  • Hur anknyter uppgiften till trafiken samt att röra sig där?
  • Vilka alla faktorer kan göra att koncentrationen på trafiken försämras?
  • Anser eleverna att det är vanligt att koncentrationen försämras i trafiken?
  • Vilka olika saker lägger man kanske inte märke till i trafiken om koncentrationen försämras?
  • Har din uppmärksamhet blivit störd i trafiken? Hur?