Lämplighet och mål

 • Grundläggande utbildning: klasser 3–6.
 • Att förstå trafiken som ett spel med gemensamma regler. Man observerar trafikgärningar som påverkar säkerheten positivt i trafiken i den närmaste omgivningen.

Gör så här

Man diskuterar tillsammans med eleverna om trafiken som ett gemensamt spel, där man förutsätter att alla handlar enligt samma regler. Alla som rör sig i trafiken och deras sätt att handla påverkar även andras säkerhet. Ibland är det svårt att ta hänsyn till andra. Man gör upp en lista över saker som ökar både den egna och andras säkerhet. Besluta tillsammans, vilka goda trafikgärningar ni ska gå och observera i närheten av skolan.

Eleverna gör detta i par. Gör observationer och dokumentera dem genom avprickning.

Man kan observera följande:

 • Hur många bilister koncentrerar sig på att köra, dvs. talar inte i telefon medan de kör?
 • Hur många bilister stannar när någon ska gå på en skyddsväg?
 • Hur många bilister följer trafikljusen?
 • Hur många bilister använder blinkers när de svänger?
 • Hur många cyklister använder cykelhjälm?
 • Hur många cyklister använder inte mobiltelefon när de cyklar?
 • Hur många cyklister följer trafikljusen?
 • Hur många cyklister signalerar med handen när de ska svänga?
 • Hur många cyklister använder färggranna kläder som syns väl i trafiken?
 • Hur många cyklister väcker andras uppmärksamhet genom att ringa med ringklockan?
 • Hur många fotgängare följer trafikljusen för fotgängare?
 • Hur många fotgängare koncentrerar sig fullt på trafiken (använder inte sociala medier eller lyssnar på musik)?

Slutdiskussion

Gör upp en statistik över resultaten från utfärden och ge ut den i klassen. Diskutera observationerna tillsammans. Diskutera även det egna trafikbeteendet i förhållande till det som undersökts. Hur handlar jag i trafiken? Skriv om observationerna insändare eller tidningsartiklar som skickas till en lokaltidning eller skolans webbplats. Observationerna kan presenteras för andra på skolan på många olika sätt. Man kan be till exempel att föräldrarna eller andra vuxna svarar på dessa.

Temakretsar: