Lämplighet och mål

  • Grundläggande utbildning: klasser 3–6. Lämpar sig också för klasser 7–9.
  • Genom övningen åskådliggörs hur prestationen påverkas om man gör samtidigt två eller flera saker (t.ex. att använda mobiltelefon i trafiken). Ouppmärksamhet i trafiken innebär att uppmärksamheten fästs vid något annat än på att röra sig i trafiken. Ett telefonsamtal, spel eller sms tar barnets/den ungas uppmärksamhet i trafiken och fokuseringen på trafiken försämras.

Gör så här

Välj tre elever, varav en är tidtagare, en annan har tre bokstavskort och den tredje eleven har bilder på trafikmärken. Uppgiften genomföras av 2–5 elever och de övriga är observatörer. Var och en promenerar hela rutten två gånger så fort som möjligt och tidtagaren tar tid för alla. Första gången får eleven gå ostört.

Under den andra promenaden visar man åt den som promenerar i början ett bokstavskort, av vilket eleven måste hitta på så många ord som mjöligt som börjar med bokstaven i fråga (t.ex. ett namn på en flicka eller pojke, en stat, en växt, ett bilmärke osv.). Under promenaden visar man även ett trafikmärke för den som promenerar. Den som visar bokstaven och den som visar trafikmärket står på olika sidor av banan. I målet kontrollerar man tiden, frågar vilket trafikmärke som visades och hur många namn eleven hann räkna upp (observatörerna räknar dessa).

Slutdiskussion

  • Diskutera hur prestationen påverkades av att man gjorde eller observerade många saker samtidigt.
  • Var uppgiften uppmanande, vilket var det svåraste?
  • Hur anknyter uppgiften till trafiken samt att röra sig där?
  • Vilka alla faktorer kan göra att koncentrationen på trafiken försämras?
  • Anser eleverna att det är vanligt att koncentrationen försämras i trafiken?
  • Vilka olika saker lägger man kanske inte märke till i trafiken om koncentrationen försämras?
  • Har din uppmärksamhet blivit störd i trafiken? Hur?