Gå till innehållet
Auton matkustajat laittavat turvavyötä kiinni.
Underlåtenhet att använda säkerhetsbälte gäller oftast baksätet och skåpbilar

Trafikskyddet följer årligen upp finländarnas användning av säkerhetsbälte. Bland personer i framsätet är läget i det stora hela positivt – från år till år är nyttjandegraden för säkerhetsbälte nära nog hundra procent. Utrymme för förbättring finns det i synnerhet i skåpbilar samt bland män och bland personer som färdas i baksätet. Vid olyckor leder underlåtenhet att använda säkerhetsbälte fortfarande till allvarliga skador. 

Enligt Trafikskyddets uppföljningar* i fjol använde 97 procent av förarna och 96 procent av passagerarna i framsätet säkerhetsbälte i personbilar i tätorter. Nyttjandegraden för säkerhetsbälte minskade i baksätet, där bara 90 procent använde säkerhetsbälte. I baksätet använde kvinnor säkerhetsbälte mer samvetsgrant än män.

”På sommaren 2022 utredde Trafikskyddet finländarnas inställning till säkerhetsbältet genom en enkätundersökning och enligt resultaten förhåller sig både kvinnor och män i princip positivt till säkerhetsbälte. Det är ändå fler män än kvinnor som låter bli att använda bältet”, säger Eini Karvonen, kontaktchef vid Trafikskyddet.

Mest att förbättra finns bland dem som färdas i skåpbilar, där nästan en femtedel lät bli att använda säkerhetsbälte i tätorter. På landsvägar använde något fler säkerhetsbälte. Trots det lät en tiondel av förarna och passagerarna i skåpbilar bli att använda bälte.

Det fanns tydliga skillnader mellan olika orter vid experimentella observationer i Södra Savolax

Bland dem som färdades i framsätet på personbilar fanns det knappt några skillnader i användningen av säkerhetsbälte i tätort och på landsväg. Däremot fanns det skillnader mellan olika orter.

”År 2022 genomfördes experimentella observationer i Södra Savolax, där resultaten från tre orter jämfördes”, säger Karvonen.

”Sett till helheten används säkerhetsbälte lika samvetsgrant i Södra Savolax som i övriga Finland”. Men det fanns stora skillnader mellan orterna. Fast nästan varje Savolaxbo hade på säkerhetsbältet i bilens framsäte, använde endast 91 procent bältet i Pieksämäki och 93 procent i Sankt Michel. Det finns dock skäl att alltid använda säkerhetsbältet, oberoende av biltyp, körhastighet, destination och hemort.”

Karvonen har knappt någon förståelse för att man inte använder säkerhetsbälte i baksätet.

”Den som saknar säkerhetsbälte i baksätet vid en kollision kan slungas ur bilen, men också mot den som färdas i framsätet. I värsta fall kan alltså en person som färdas utan säkerhetsbälte i baksätet inte bara riskera sitt eget liv, utan också livet på bilens övriga passagerare”, varnar Karvonen.

Enligt Institutet för Olycksinformation hade användning av säkerhetsbälte kunnat rädda livet på 33 personer som avled i person- och skåpbilar år 2021.


*Trafikskyddet följer årligen upp användningen av säkerhetsbälte. År 2022 samlade man in nästan 80 000 observationer av användning av säkerhetsbälte i framsätet på personbilar. Det gjordes över 3 000 observationer bland dem som färdades i baksätet och över 10 000 observationer bland dem som färdades i skåpbilar. Resultaten är riksomfattande.