Gå till innehållet
Koira kiinnitettynä turvavyövaljaisiin.
I sommartrafiken med husdjur – observera åtminstone detta

Hunden reser säkrast i bilens baksäte fäst med säkerhetsbältessele eller i en ordentlig bur. Det handlar om både husdjurets och passagerarnas säkerhet. Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät visste 81 procent att det är farligt att transportera hunden lös i bilen.

Enligt Kennelklubben har vart femte hushåll hund och familjens husdjur är ofta med på semesterresor. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid säker transport och rastning av husdjur.

Hur reser husdjuret säkrast i bilen?

Sommaren 2023 frågade Trafikskyddet personer bosatta i Finland om deras åsikter om bilkörning och transport av husdjur. Av respondenterna var 81 procent åtminstone av nästan samma åsikt som påståendet att det är farligt att transportera hunden i bilen utan sele eller bur. En liten hund som väger några kilo och är lös i bilen har redan i en hastighet på 50 kilometer i timmen en kollisionsvikt som är 40 gånger större än hundens vikt.

Husdjur reser säkrast antingen i en säkerhetsbältessele av hög kvalitet fastspänd i säkerhetsbältet i baksätet eller i en bur av hårdplast eller metall som fästs stadigt i bilen. En tygbur skyddar inte vid en olycka.

”Vid en olycka skyddar en tygbur nästan lika mycket som luft. Redan vid tätortshastighet kan kollisionskrafterna få ett husdjur att slungas ut ur buren. Vid olyckor i högre hastighet går också fönstren ofta sönder, så ett husdjur som är löst i bilen kan springa iväg eller råka ut för en ny olycka om det är skadat och skrämt. En tydlig anvisning är att hundarna är fastspända i säkerhetsbältena eller sitter i en fast bur, om man lär dem att resa redan som valp”, berättar Tuula Taskinen, kontaktchef vid Trafikskyddet.

Det är också bra att synligt ha en lapp i buren eller bilen att ett husdjur reser i bilen, husdjurets kännetecken och vem man kan kontakta om en olycka inträffar.

Hunden i bilen vid värmebölja – hur ska man göra?

Cirka en fjärdedel av dem som svarade på Trafikskyddets enkät var åtminstone nästan av samma åsikt om att ett öppet fönster garanterar att hunden kyls ner tillräckligt under sommarhettan. Men uppfattningen är dock felaktig. Husdjur får inte lämnas i en varm bil, eftersom ett öppet fönster inte kyler ner bilen tillräckligt mycket. Att lämna på luftkonditioneringen är en annan sak.

”Att hundens nos är vid vindrutan i bilen på parkeringsplatsen berättar nödvändigtvis inte att den är nödställd på grund av värmen i bilen. Det är enkelt att sätta en lapp i vindrutan att luftkonditioneringen i bilen kyler ner hunden, även om bilen ser ut att stekas på den varma parkeringsplatsen vid butiken”, summerar Taskinen.

Om du ser en flämtande hund i en varm bil ska du påpeka detta för hundägaren. Ring nödcentralen om ett utrop i butiken eller att du väntar inte hjälper. Ta upp bilens registernummer. I extrema nödfall har du rätt att rädda en människa eller ett djur från bilen.

Kom också ihåg följande:

  • När du går med hunden i trafiken är du fotgängare. Gå med hunden så nära vägkanten som möjligt och håll hunden kopplad.
  • Var förutseende när du passerar en hund. Sakta ned farten med cykel eller elsparkcykel och passera hunden och personen på tillräckligt långt avstånd. Att använda en ljudsignal är ett bra sätt att kommunicera att du närmar dig och om den kommande omkörningen.  

*Trafikskyddet utredde finländarnas tankar och erfarenheter av trafiken genom en enkätundersökning i maj–juni 2023. Enkäten genomfördes av Kantar Public och besvarades av sammanlagt 1000 personer, varav 78 procent var bilister.