Gå till innehållet
Koira kiinnitettynä turvavyövaljaisiin.
Fäst hunden i säkerhetsbälte eller placera den i en stadig bur i bilen

Det är säkrast att transportera hunden i bilen i en högkvalitativ säkerhetsbältessele kopplad till baksätet eller i en stadig bur som fästs i bilens konstruktioner. Hunden får inte hållas lös i bilen, eftersom den kan störa föraren och slungas ut med stor kraft vid en kollision, vilket utgör en risk för alla resenärer.

”Hundar reser tyvärr ofta lösa i bilarna. Hunden ska sitta fast i bilen så att den inte utgör en risk för passagerare eller föraren. Det är också säkrare för hunden själv om en olycka skulle inträffa”, påpekar Trafikskyddets kontaktchef Tuula Taskinen.

”Transportburar skyddar inte heller tillräckligt i olyckssituationer. Redan vid tätortshastighet kan kollisionskrafterna få ett husdjur att slungas ut ur buren. Därför ska hunden alltid fästas med säkerhetsbälte eller transporteras i en stadig bur, och det lönar sig att öva på detta redan från valpålder”, betonar Taskinen.

Kvalitetskriterier för säkerhetsbältesselar och transportburar

Lagen förutsätter inte testning av produkter för husdjur, men en del av tillverkarna testar produkterna själva. Utan internationella säkerhetsstandarder måste hundägarna förlita sig på den information som tillverkarna tillhandahåller. Det är också viktigt att bedöma själva produktens stadighet ur användarens synvinkel.

”Selar med stark konstruktion känner man igen på att de är gjorda av breda och hållbara säkerhetsbältes- eller lastremmar. Den breda remmen och selens konstruktion fördelar kraften över ett stort område, vilket gör att hunden har bättre möjligheter att klara av en krock. Välj helst en sele utrustad med metallspännen”, rekommenderar Taskinen.

Om din hund reser i bilens bakre utrymme, transportera din hund även där i en stadig transportlåda av metall eller hårdplast som är fäst i bilens konstruktion eller i en bur som uttryckligen är avsedd för transport av hundar. Beakta din hunds storlek och kontrollera med tillverkaren att produkten skyddar din hund även vid eventuella olyckor.

Beredskap inför olyckor

Det är bra att hålla information synlig om att ett husdjur reser i bilen och om husdjurets kännetecken samt vem man kan kontakta om en olycka inträffar.

”På olycksplatsen vet räddningspersonalen inte nödvändigtvis om ett husdjur har varit med i bilen. Även om det finns transportutrustning för husdjur i bilen kan de inte vara säkra på om husdjuret är hemma eller har rymt. En infolapp i stil med ”Hund i bilen” ger räddningspersonalen nödvändig information i en eventuell olyckssituation.”, preciserar Taskinen.

Om det finns en hund i bilen vid en olycka, ska hunden också få hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att en skadad hund kan börja försvara sig och bitas. Hunden kan också försöka rymma, så den bör kopplas fast. En skadad hund ska föras till en veterinär så snabbt som möjligt.

Transport av hunden i sommarhetta

Under långa bilresor är det viktigt att planera rastplatserna för att rasta hunden på förhand. Hundar får inte tas med till terrassen på alla bensinstationer, så det kan vara ett bra alternativ att stanna vid rastplatser. Vid värmebölja ska man också se till att hunden får tillräckligt med vatten.

Om hunden måste lämnas i bilen under en paus så är det viktigt att se till att den har har det bra i bilen. Parkera bilen i skuggan och lämna om möjligt fönstren öppna. Bilkapell kan också hjälpa till att hålla bilen sval.

”Bilen värms upp mycket snabbt i solen. Hundar svettas inte på samma sätt som människorna, utan reglerar sin kroppstemperatur genom att flämta, så de får betydligt lättare värmeslag i en het bil”, påminner Taskinen.

Luftkonditioneringen ska i mån av möjlighet lämnas på så att bilens inomhustemperatur hålls sval. För förbipasserande lönar det sig att lämna en lapp för att informera om att luftkonditioneringen i bilen är på för svalka hunden.