Siirry sisältöön
Jalankulkijat, pyöräilijä ja autoilija kulkevat kukin omilla väylillään.
Malta mielesi -tunnetyöpaja

Liikenteessä tulee eteen paljon tilanteita, jotka herättävät erilaisia tunteita. Joskus tunteet voivat olla voimakkaita ja vaikuttaa käyttäytymiseen. Tunteiden hallinta on taitolaji, jota voi oppia ja harjoitella. Tunnetyöpajan tavoitteena on tunnistaa erilaisia tunteita herättäviä liikennetilanteita ja löytää rakentavia tapoja selvitä niistä.

Liikenneturvan kyselyn mukaan yhdeksän prosenttia kuljettajista on ajanut autoa niin voimakkaan tunnekuohun vallassa, että uskoi sen olleen vaarallista. Erilaiset tunnetilat ovat sallittuja ja normaaleja, mutta oman ja muiden turvallisuuden ja matkan onnistumisen kannalta on tärkeää oppia tunnistamaan tunteita ja löytää keinoja käsitellä niitä, etteivät voimakkaat tunteet aiheuta vaaratilanteita liikenteessä.

Tunteiden hallinta on taitolaji, jota voi oppia ja harjoitella. On ok harmistua, mutta harmistusta ei tarvitse päästää toimintaan saakka. Jotta voi kehittyä ja parantaa, tulee ensin tiedostaa kehitettävät asiat.

Kaikki tekevät virheitä, mutta se, millaisia virheet ovat ja miten niihin on varauduttu, on keskeistä.

Tunnetyöpajan toteutus

Tunnetyöpajaa voidaan hyödyntää hyvin monenlaisten täysi-ikäisten kohderyhmien kanssa. Aikaa on hyvä varata vähintään 2 tuntia, aktiivisen ryhmän kanssa sitä kuluu helposti enemmänkin. Työpajan voi myös jakaa useammalle, mielellään peräkkäiselle päivälle. Jos ryhmä on suuri, osallistujat voi jakaa pienryhmiin, jotta kaikki pystyvät osallistumaan keskusteluun.

Tunnetyöpajan tavoitteena on tunnistaa erilaisia tunteita herättäviä liikennetilanteita ja löytää rakentavia tapoja selvitä niistä. Työpaja tukee muuta tunnetaitotyötä ja liikenteessä onnistumista. Tarkoituksena on myös lisätä osallistujien tietoisuutta omista valinnoistaan ja niiden seurauksista ja löytää jokaiselle osallistujalle ainakin yksi konkreettinen keino onnistua liikenteessä.

Olennaista on, että osallistujat itse etsivät ratkaisuja ja keskustelevat niistä keskenään. Tarkoituksena on saada aikaan oppimista ihmisten omien pohdintojen ja oivallusten kautta. Jos ihmiset pohtivat, ideoivat ja jakavat ajatuksiaan työpajan aikana, tapahtuu juuri sitä mitä pitääkin. Oppimistulokset ovat yksilöllisiä. Jokainen poimii mukaansa itselle tärkeät ja sopivat asiat

Tunnetyöpajassa pohditaan yhdessä seuraavia asioita. Keskeisiä asioita voi myös kirjata fläpille tai muuten näkyviin. Keskustelussa voidaan hyödyntää tunnekarttaa tai -kortteja.

  1. Mieti erilaisia tilanteita, kun olet itse liikenteessä. Millaisia tunteita nämä eri tilanteet herättävät? Kerätkää listaa erilaisista tunteista.
  2. Miksi nämä tilanteet herättävät erilaisia tunteita?  
  3. Vaikuttavatko nämä tunteet omaan toimintaasi liikenteessä? Millä tavoilla?
  4. Voimakkaat tunteet voivat vaikuttaa suoriutumiseen liikenteessä. Tunteita voi hallita eri keinojen avulla. Millaisilla keinoilla hallitset tunteitasi liikenteessä? Entä muissa haastavissa tilanteissa?
  5. Mieti, mikä voisi olla itsellesi paras ja toimivin keino, jolla voit hallita tunteita liikenteessä. Jaa se muiden kanssa.
  6. Mitä voit tehdä jo ennen matkaa, jotta mieliala pysyy hyvänä?
  7. Minkälaisilla liikenneteoilla voit saada aikaan hyvää mieltä, turvallisuuden tunnetta ja muita positiivisia asioita?
  8. Turvallinen liikennekäyttäytyminen on tietoinen päätös, johon on sitouduttava aina liikkeelle lähdettäessä. Mitä aiot jatkossa tehdä toisin liikenteessä?

Työpajan jälkeen osallistujat voivat seurata suoriutumistaan liikenteessä tunnepäiväkirjan avulla. Aiheeseen on hyvä palata pari viikkoa myöhemmin ja käydä läpi onnistumisia.

Tutustu vetäjän oppaaseen (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF) ennen tunnetyöpajan toteuttamista. Hyödynnä myös oheista diasarjaa (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF) ja tulosta jokaiselle osallistujalle oma liikennepäiväkirja (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF).


Tunnetyöpajaa on ollut mukana kehittämässä kokemusasiantuntija Toimintakeskus Polusta ja sitä ovat pilotoineet Hoitokoti Tuhkimo, VAK ry:n Mikkeli-yhteisö, Nuorten Kipinä/Keusote ja Toimintakeskus Polku.

Pilotoinnin kokemukset ovat olleet positiivisia: tunnetyöpajaa pidettiin pysäyttävänä, tarpeellisena ja ajatuksia herättävänä sekä helposti toteutettavana.Kysy lisää
Laura Loikkanen

Suunnittelija
Työmatkaliikenne, kävely, päihteet ja liikenne