Siirry sisältöön

Pysäkiltä lähtevän linja-auton väistäminen

Pysäkiltä lähtevää suuntamerkkiä näyttävää linja-autoa on väistettävä (kun tiellä nopeusrajoitus on enintään 60 km/h). Päteekö tämä sääntö myös takaa tilataksilta/pakettiautolta näyttävään ns. minibussiin? Ja mikäli pätee, miten autoilija voi erottaa/tietää, mikä on iso pakettiauto, mikä taas minibussi, jos ne ovat takaapäin nähtynä identtiset, eikä voi mitenkään nähdä, kuinka monta paikkaa kyseisessä autossa on sisällä?

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) kyseistä väistämisvelvollisuutta käsittelevä 27 § on muotoiltu seuraavasti:

”Jos pysäkillä oleva linja-auto tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa, osoittaa suuntamerkillä aikovansa lähteä liikkeelle, samalla tai viereisellä ajokaistalla pysäkkiä lähestyvällä ajoneuvolla on väistettävä pysäkiltä lähtevää linja-autoa. Kun pysäkin viereinen ajokaista on pyöräkaista, myös pyöräkaistan viereistä ajokaistaa pysäkkiä lähestyvällä ajoneuvolla on väistettävä pysäkiltä lähtevää linja-autoa.”

Lainkohdassa käytetään vain yleisnimitystä ”linja-auto”. Tieliikennelain 2 § määrittelee ajoneuvot seuraavasti: ”Tässä laissa tarkoitetaan: … 21) ajoneuvolla ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettua maalla kulkevaa laitetta, joka ei kulje kiskoilla;”

Voimassa olevan ajoneuvolain (1090/2002) 10 § taas määrittelee linja-auton tarkemmin näin: ”M2- ja M3-luokan ajoneuvo (linja-auto) on ensisijaisesti matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jossa on kuljettajan istuinpaikan lisäksi enemmän kuin kahdeksan istumapaikkaa; M2-luokan ajoneuvon luokittelumassa on enintään 5 tonnia ja M3-luokan ajoneuvon yli 5 tonnia; M2- ja M3-luokan ajoneuvossa voi olla istumapaikkojen lisäksi seisoville matkustajille varattu tila;”

Linja-auto voi siis kysymyksessä esitetyn mukaisesti olla hyvin monen kokoinen ja näköinen, eikä välttämättä yksiselitteisesti linja-autoksi tunnistettavissa. Tällöin ainoa tapa pysäkkiä lähestyttäessä on ennakoida tilanne hyvin ja tiedostettava, että pysäkillä oleva ajoneuvo voi olla linja-auto. Nopeutta vähentämällä annetaan itselle mahdollisuus tulkita tilannetta tarkemmin ja tarvittaessa väistää pysäkiltä lähtevää.