Siirry sisältöön
Väistämisvelvollisuus stop-merkin ja kärkikolmion takaa

Neljän tien risteyksessä on yhdessä kohtaa stop-merkki ja sitä vastakkaisessa kärkikolmio. Jos stop-merkin takaa pysähtynyt haluaa kääntyä vasemmalle kärkikolmion takaa suoraan tulevan eteen, kumpi on väistämisvelvollinen – kun muuta liikennettä ei ole? (Tällainen risteys on Helsingissä Herttoniemessä ns. Kipparlahden silmukka)

Tieliikennelain silmissä väistämisvelvollisuus-merkki (kolmio) sekä STOP-merkki ovat ”samanarvoisia”, vaikkakin sisällöltään hieman poikkeavia. Tieliikennelaissa STOP-merkistä (B6, pakollinen pysäyttäminen) määritellään seuraavasti:

”Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle. Missä pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä sellaiseen kohtaan, josta on hyvä näkemä risteävään suuntaan. Muuten merkistä on voimassa, mitä merkistä B5 säädetään.”

B5 merkki on lainsäädännössä väistämisvelvollisuus-liikennemerkki, eli kansankielessä kärkikolmio, jonka määrittely kuuluu seuraavasti:

”Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä risteyksessä muita ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Risteyksessä käännyttäessä on lisäksi noudatettava 24§:n 2 momentissa säädettyä väistämisvelvollisuutta.”

Ja tuolta 24§:n 2 momentista löytyy tähän sopiva kohta:

”3) vasemmalle käännyttäessä myös vastaantulevaa liikennettä;”

Tilanteen voi ajatella niin, että molemmilla on tasavahva liikennemerkki, jonka jälkeen palataan perussäännön piiriin. Tässä tapauksessa perussääntö on määritelty siten, että vasemmalle kääntyvällä on velvollisuus väistää vastaantulevaa liikennettä, ellei erikseen ole muuta säädetty.