Siirry sisältöön
Väistäminen STOP-merkin takaa tullessa

Minulla on risteykseen tullessa kolmio ja vastaantulevalla stop merkki, käännyn vasemmalle, väistänkö vastaantulevaa autoa?

”Kärkikolmio” eli Väistämisvelvollisuus risteyksessä-merkki ja ”Stop” eli Pakollinen pysäyttäminen-merkki ovat väistämisvelvollisuuden periaatteen mukaan tieliikennelain suhteen samanarvoisia.Väistämisvelvollisuus risteyksessä-merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä risteyksessä muita ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Risteyksessä käännyttäessä on lisäksi noudatettava 24 §:n 2 momentissa säädettyä väistämisvelvollisuutta joka mm. velvoittaa vasemmalle kääntyessä väistämään myös vastaantulevaa liikennettä. Pakollinen pysäyttäminen- merkillä osoitetaan, että ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle. Missä pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä sellaiseen kohtaan, josta on hyvä näkemä risteävään suuntaan. Muuten merkistä on voimassa, mitä merkistä B5 eli väistämisvelvollisuus risteyksessä-merkistä säädetään. Ainoa selkeä ero on siis, että ”Stop”-merkin takaa tulevan on aina pysäytettävä ajoneuvo ennen risteävälle tielle ajamista.Kysymyksesi tilanteessa pitää siis huomioida tieliikennelain väistämisvelvollisuuden sääntö, joka velvoittaa vasemmalle kääntyvän kuljettajan väistämään vastaan tulevaa liikennettä.