Siirry sisältöön
Linja-auton väistäminen etuajo-oikeutetulla tiellä

Etuajo-oikeutettu tie ja 60km rajoitus ja bussibysäkki. Jos linja-autolla on vasemmalla vilkku ja aikoo lähteä liikkeelle, pitääkö väistää henkilöautolla? Ja tie on etuajo-oikeutettu tie.

Kyllä pitää. Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 26 § säätää pysäkiltä lähtevän linja-auton väistämisestä seuraavaa:

”Jos pysäkillä oleva linja-auto tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa, osoittaa suuntamerkillä aikovansa lähteä liikkeelle, samalla tai viereisellä ajokaistalla pysäkkiä lähestyvällä ajoneuvolla on väistettävä pysäkiltä lähtevää linja-autoa. Kun pysäkin viereinen ajokaista on pyöräkaista, myös pyöräkaistan viereistä ajokaistaa pysäkkiä lähestyvällä ajoneuvolla on väistettävä pysäkiltä lähtevää linja-autoa.”

Tieliikennelain liitteessä 3.2 on liikennemerkin B1 (etuajo-oikeutettu tie) määritelmässä kerrottu seuraavaa:

”Merkillä osoitetaan tie, jolla kulkevaa ajoneuvoa ja raitiovaunua risteävältä tieltä tulevalla ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä. Väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkillä, jollei se perustu 24 §:n 3 tai 4 momentin säännökseen. Merkki sijoitetaan tällaisen tien alkuun ja tarpeellisiin kohtiin sen varrelle.”

Merkki koskee siis vain risteävien teiden ajojärjestyksiä, ei muita liikennesäännöissä säädettyjä väistämisvelvollisuuksia.