Siirry sisältöön
Kaistanvaihto risteyksessä käännyttäessä

Saako risteyksessä kääntyessä vaihtaa kaistaa, kun käännyn vasemmalle, ja minun pitää heti seuraavaksi kääntyä oikealle seuraavasta risteyksestä?

Kyllä. Tieliikennelaki (729/2018) sallii kääntymisen myös muulle kuin lähimmälle kaistalle, mutta muu liikenne on otettava huomioon.

Tieliikennelain 22 §:

”Risteyksessä on ajoneuvolla oikealle käännyttäessä ohjattava mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa reunaa. Risteyksessä on ajoneuvolla vasemmalle käännyttäessä ohjattava niin, että ajoneuvo jättää risteyksen välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealla puolella tai yksisuuntaisen ajoradan vasemmalla reunalla.
Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen.”