Siirry sisältöön
Kääntymiseen valinnanvapautta

Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen. Miten tämä tulkitaan?

Eli kaksikaistaiselta voi kääntyä oikeanpuolimmaisesta vasemmalla ja päinvastoin? Tässähän ei mainita mitään missä nämä kaksi kaistaa on, eli onko kaksi kaistaa sillä tiellä jolla olet vai sillä johon olet menossa.

1.6.2020 voimaan astuvan uuden tieliikennelain 22 §:ssä säädetään kääntymisestä. Sen 3 momentin mukaan jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen. Tämä on muutos aikaisempaan lainsäädäntöön ja antaa valinnanvapautta ainoastaan kääntymiseen eli käännyttäessä risteyksestä poistumiseen, ei ryhmittymiseen ennen risteystä eli risteykseen saapumisessa.

Ryhmittymiseen liittyvät säännöt ovat pysyneet entisellään eli siihen ei ole tullut valinnanvapautta ja uudesta tieliikennelaista ryhmittymiseen liittyvät säännöt löytyvät 21 §. Uuteen lakiin pääset tutustumaan tämän linkin kautta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180729 (Avautuu uuteen ikkunaan)