Siirry sisältöön
Hinausapuvaunuilla hinaaminen

Hei, olen hinannut omia autoja henkilöautolla hinattavan auton toinen akseli hinausapuvaunun päälle nostettuna (Dolly). Olen nyt lukenut jostain netistä, että laki muuttuisi niin, että näillä hinausapuvaunuilla hinaus kielletään vuonna 2020. Pitääkö se paikkansa?

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Siinä ei hinaamisen yhteydessä ole enää mainintaa apuvaunusta. Lain valmisteluasiakirjassa, eli hallituksen esityksessä 180/2017 on asiaa perusteltu seuraavasti:101 §. Suurin sallittu nopeus hinattaessa. Pykälä vastaisi nykyistä käyttöasetuksen 3 §:n 4 kohtaa muuten, mutta siinä ei enää olisi mainintaa apuvaunusta. Moottorikäyttöistä, yleensä epäkuntoista ajoneuvoa omilla pyörillään hinattaessa suurin sallittu nopeus olisi jatkossakin 60 kilometriä tunnissa. Nopeus ei kuitenkaan saisi olla suurempi kuin mitä on sallittu hinattavalle ja hinaavalle ajoneuvolle.