Siirry sisältöön
Alin sallittu nopeus moottoritiellä

Mikä on alin sallittu nopeus henkilöautolla ajettaessa moottoritiellä, kun nopeusrajoitus on 120 km/h?

Moottoritiellä ajettaessa ei ole varsinaisesti määritetty alinta sallittua nopeutta. Kuitenkin moottoritiellä, kuten muuallakin ajettaessa tulee noudattaa tieliikennelain 20 §:n 3 momenttia (Avautuu uuteen ikkunaan).

” Ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä tarpeettomasti äkkiä jarruttamalla.”

Tämä liittyy tieliikenteen yleiseen periaatteeseen (3 §) siitä, että ”liikennettä ei saa tarpeettomasti estää tai haitata”.

Moottoritiellä sallitut ja käytetyt nopeudet ovat suurempia, joten siellä myös hitaammin ajavilla kynnys ”liikenteen tarpeettomaan haittaamiseen” on suuremmassa nopeudessa kuin muilla teillä. Tämän vuoksi moottoriteillä on kiellettyä ajamasta ajoneuvoilla, joilla suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on enintään 70 km/h, mikä ei kuitenkaan koske puolustusvoimien ajoneuvoja eikä erikoiskuljetuksia. Samoin ajoneuvon hinaaminen moottoritiellä on kiellettyä – kuitenkin rikkoutuneen ajoneuvon voi hinata seuraavaan poistumiskohtaan asti.

Sen sijaan liikennetilanteen tai esimerkiksi sää- tai keliolosuhteiden vuoksi moottoritielläkin voi ajaminen huomattavastikin sallittua nopeusrajoitusta alhaisemin olla hyvinkin tarpeellista ja tarkoituksenmukaista.