Siirry sisältöön

Tulokset haulle: tieliikennelaki

83 hakutulosta
...Pitääkö se paikkansa? Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Siinä ei hinaamisen yhteydessä ole enää mainintaa apuvaunusta. Lain valmisteluasiakirjassa, eli hallituksen esityksessä 180/2017 on asiaa perusteltu seuraavasti:101 §. Suurin sallittu nopeus...
Saako moottoritielle pysähtyä? Tieliikennelaki määrittelee moottoritien liikenteestä seuraavaa:https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729#V4Lisäksi pysäyttämisestä ja pysäköinnistä säädetään Tieliikennelain 37§:ssä: ” Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä…moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä muualle kuin liikennemerkillä osoitetulle pysäköintipaikalle, palvelualueelle tai...
...Pyöränvaloratsia starttaa matkaan poliisilaitokselta tiistaina 6.10. klo 17.30.Keskustan pyöräteillä tarkkaillaan valojen käyttöä ja palkitaanvalojen käyttäjiä. Jaossa on myös pieni määrä pyörän valoja ja heijastimia. Kesäkuussa voimaan astunut uusi tieliikennelaki vaatii...
...kääntyvä auto olisi saanut tilaa busseilta. Voidaanko tuollaisessa tilanteessa joustaa säännöstä ja antaa siirtyä bussikaistalle ennen risteystä? Voimassa oleva tieliikennelaki (729/2018) ei sisällä säädöstä, jolla ryhmittymistä linja-autokaistalle olisi erikseen rajoitettu...
Uusi tieliikennelaki astui voimaan kesäkuun alussa ja toi tullessaan tukun uusia määräyksiä. Myös lasten autossa kuljettamiseen tuli joitakin tiukennuksia. Merkittävin muutos koskee alle 3-vuotiaiden lasten kuljettamista taksissa, jossa turvaistuin on...
... 31.5.2020 saakka voimassa ollut tieliikennelaki (267/1981) ei pitänyt sisällään ”poikkeuskäännöksen” sallivaa lainkohtaa, mutta 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain (729/2018) 22 § säätää kääntymisestä seuraavasti: ”Risteyksessä on ajoneuvolla oikealle käännyttäessä...
...vesillä liikkuvia Kimolan kanavalle tiistaina 22.6.2021 kello 12-15. Turvallisen kesäliikkumisen niksien lisäksi pohditaan vuosi sitten muuttunutta tieliikennelakia ja sen tuomia muutoksia. Janoiset saavat mukaansa ajokuntoteemaisia vesipulloja ja läikkyneiden juomien pyyhkimiseen...
Saako risteysalueella vaihtaa kaistaa? Voimassa oleva tieliikennelaki (729/2018) ei pidä sisällään erillistä lainkohtaa, joka kieltäisi ajokaistan vaihtamisen risteysalueella. Laki pitää kuitenkin sisällään muita ajokaistan vaihtamiseen liittyviä rajoitteita, jotka voivat olla...
...klo 17.30-19.30. Poliisi pysäyttää valottomia pyöräilijöitä. Tempauksessa jaetaan hämärille fillaristeille nuhteiden lisäksi valot. Samalla kertaa ilman heijastinta liikkuvat jalankulkijat saavat heijastimen roikkumaan takinliepeeseen. Kesäkuussa voimaan astunut uusi tieliikennelaki vaatii pyöräilijää...
...aina syynsä Joskus tietyömaalla ei näytä tapahtuvan juuri sillä hetkellä mitään. Tämä ei kuitenkaan ole syy soveltaa tieliikennelakia omiin tarkoitusperiinsä. ”Jos paikalla on vaikkapa viikonloppuaikaan yhä alennettu nopeusrajoitus, johtuu se...
Olen yrittänyt löytää ohjeistusta tai lainsäädäntöä sille, missä tilanteessa kevyen liikenteen alikulkutunnelia tulee käyttää. Eli siis etäisyyttä siihen, missä voidaan ylittää maantie käyttämättä alikulkutunnelia. Tieliikennelain 16 § mukaan ”jalankulkijan on...