Mihin saakka lapsen pitää käyttää turvaistuinta?

Tässä on pituus määrittelevä tekijä. Laki edellyttää, että alle 135 cm pitkät lapset matkustavat painon mukaan määräytyvässä turvaistuimessa. Lapset kehittyvät yksilöllisesti, mutta usein tuon mittaisena lapsi on noin 10-vuotias.

Suosittelemme, että alle 140 cm pitkät lapset eivät matkusta etuistuimella, jos se on varustettu turvatyynyin.

Saako pientä lasta kuljettaa tilapäisesti pelkillä turvavöillä? Tarvitseeko lapsi aina turvaistuimen autossa matkustaessaan?

Lapsi, joka on alle 135 cm pitkä, tarvitsee autossa matkustaessaan lasten turvaistuimen. Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa takseja lukuun ottamatta kuljettaa henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa, johon ei voida kiinnittää lapsen painon mukaan määräytyvää turvalaitetta.

Linja-autossa lapsen on käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai turvalaitetta.

Jos ajoneuvoon ei istuinta voida asentaa, voi lain mukaan yli 3-vuotiasta lasta kuljettaa lyhyellä matkalla turvavyössä, muualla kuin etuistuimella, jos kuljetustarve on satunnainen, yhtäkkinen eikä ajoneuvossa ole käytettävissä istuimia. Isovanhempien antamaa kyytiä ei ehken voi pitää lain tarkoittamana satunnaisena kuljetuksena. Autossa lasta ei saa kuljettaa sylissä.

Miksi Suomessa raja on 135 cm kun muualla Euroopassa voi olla esim. 150 cm?

Taustalla Suomen 135 cm pituusrajassa on EU-direktiivi 2003/20/EY, tai niin kutsuttu turvavyödirektiivi, joka annettiin 8.4.2003. Direktiivissä turvavöiden käyttö laajennettiin koskevaksi kaikkea autokalustoa ja tiukennettiin myös lasten kuljettamismääräyksiä autossa.

Direktiivin lähtökohtana on, että alle 150 cm pituiset lapset kuljetetaan lasten turvalaitteessa henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa. Se kuitenkin sallii jäsenmaiden soveltaa alueellaan alempaa 135 senttimetrin rajaa, mikä on Suomessa käytössä. Koska nämä kansalliset poikkeukset on sallittuja, turvalaitteiden käyttömääräykset eivät ole yhtenäiset yhteisön alueella.

Miksi selkä menosuuntaan kiinnitettävä turvaistuin on turvallisin taaperolle?

Lähtökohta on aina se, että pienet lapset matkustavat turvallisimmin selkä menosuuntaan – mahdollisimman pitkään, mutta ainakin kolmivuotiaaksi asti. Pienen lapsen pää on painava suhteessa kehoon sekä lapsen niskan lihakset ja nivelsiteet vasta kehittymässä. Selkä menosuuntaan asennettu turvaistuin tukee nokkakolarissa lapsen päätä ja niskaa, jolloin päähän, niskaan ja selkärankaan kohdistuu vähemmän rasitusta.

Peräkolareissa törmäysvoimat ovat usein paljon lievemmät kuin tyypillisissä etupään kolareissa (suistumis- ja kohtaamisonnettomuudet), joissa tarvitaan suurinta suojaa edestäpäin tuleviin voimiin. Nokkakolarin kaltaisessa törmäystilanteessa lapsen niskaan ja päähän kohdistuu kasvot menosuuntaan matkustettaessa yli kolme kertaa suurempi voima kuin selkä menosuuntaan matkustettaessa

Jalat koukussa istuminen ei ole turvallisuusriski, eikä lapsi yleensä koe sitä hankalaksi. Istuin vaihdetaan isompaan, kun painoraja tulee vastaan tai kun lapsen silmät ovat istuimen yläreunan tasolla. Selkä menosuuntaan -istuinta hankkiessa kannattaa suosia sellaista, jossa on riittävä kilovara. Näin lapsi voi käyttää turvallisinta vaihtoehtoa mahdollisimman pitkään.

Mistä tiedän, onko Suomesta ostamani turvaistuin turvallinen?

Kaikki Suomen markkinoilla (tai EU-alueella) myytävät turvaistuimet ovat E-hyväksyttyjä, eli ne täyttävät vähimmäisvaatimukset, jotka EU-alueella on säädetty laitteen turvallisuudelle. Se ei luokittele sitä, mikä istuin on turvallisin, vaan kertoo ainoastaan, että vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Vapaaehtoiset testit, kuten ruotsalainen plus-testi, ovat useimmiten tätä tiukempia ja niitä kannattaa suosia.

Turvaistuimen turvallisuutta lisää se, että sen sopiminen omaan autoon varmistetaan sovittamalla istuin myyjän opastuksella autoon. Isofix-kiinnitys helpottaa kiinnittämistä ja vähentää väärin kiinnittämisen riskiä. Toki tämä edellyttää sen, että autossa on isofix-kiinnitysjärjestelmä (selviää auton ohjekirjasta tai takapenkkien istuinosan ja selkänojan taitteesta).

E-hyväksynnän paino- ja ikäryhmät:

Ryhmä 0      alle10 kg (alle 9 kk)
Ryhmä 0+     alle 13 kg (alle 1,5 v)
Ryhmä 1       9 - 18 kg (6kk - 4 v)
Ryhmä 2      15 - 25 kg (3 - 6 v)
Ryhmä 3      22 - 36 kg (5 - 11 v)

Jos istuimen ostaa internetistä, on tiedettävä, mitä ostaa. Onko istuimella esimerkiksi hyväksyntä EU:n alueella ja sopiiko se varmasti omaan autoon. Varsinkin ulkomaisissa nettikaupoissa myytävien istuinten kiinnitysjärjestelmät voivat olla hyvin erilaisia ja istuinten laatu voi vaihdella suuresti.

Mikä on turvaistuimen käyttöikä?

Ehjän ja kolarittoman istuimen käyttöikä on maksimissaan noin seitsemän vuotta. Käyttöikä lasketaan istuimen valmistuspäivästä, ei ostopäivästä. Istuimen valmistusvuosi ja -viikko selviävät sen rungon merkinnöistä. Myös telakan suosituskäyttöikä on noin seitsemän vuotta.

Voiko käytettyä turvaistuinta käyttää?

Ehjän ja kolarittoman istuimen käyttöikä on maksimissaan noin seitsemän vuotta. Istuimen valmistusvuosi ja -viikko selviävät sen rungon merkinnöistä.

Vanhempi istuin, jonka historia tunnetaan, on ihan turvallinen vaihtoehto. Esimerkiksi saman perheen sisällä on aivan luontevaa käyttää samaa istuinta sisarusten välillä. Uuden ja vanhan istuimen välillä pohtiva voi miettiä, kuinka kauan istuinta tullaan käyttämään – riittääkö ”vanhan” istuimen käyttöikä niin kauan kuin lapsi istuinta tarvitsee.

Miten voin kierrättää turvaistuimen?

Turvaistuimen kierrätys kannattaa hoitaa viemällä istuin kierrätysasemalle (Sortti- tms. asemalle).

Vaikuttavatko lapsen talvivaatteet, toppapuvut ym. matkustusturvallisuuteen?

Jos on mahdollista, lapsi matkustaa mieluummin ilman suuria toppauksia istuimessa. Vyöt pitää saada melko napakasti lapsen ympärille. Tällöin kevyempi vaatetus on parempi. Kun auton esilämmittää ja käyttää myös ajonaikaista lämmitystä, voi myös olettaa, että lapsi matkustaa kevyemmissä kerrastoissa mukavammin kuin täysissä toppatamineissa.

Voiko kolarissa ollutta istuinta käyttää?

Kolarin tai muun vaurion jälkeen istuin suositellaan vaihdettavaksi uuteen. Istuinta ei tarvitse välttämättä vaihtaa, jos kyseessä on pieni kolhaisu esim. parkkihallissa, ja törmäysvoimat eivät olleet suuria. Kovemmassa törmäyksessä istuimen rungossa ja pehmusteissa voi kuitenkin ilmetä päälle näkymättömiä vaurioita. Koska näitä vaurioita on mahdotonta arvioida, kannattaa lukea istuimen käyttöohjeesta valmistajan ohjeet kolaritilanteen varalta.

Turvaistuimet korvataan usein vakuutuksesta. Kannattaakin tarkistaa oman vakuutusyhtiön kanta ja korvausehdot jo ennakkoon.

Mitä eroa on turvakaukalolla, turvaistuimella ja turvavyöistuimella?

Vauva matkustaa selkä menosuuntaan asennetussa turvakaukalossa. Katso video, miten vauva matkustaa autossa turvallisimmin. 

Painon mukaan 0 - 13 kg
  Ryhmä 0, alle 10 kg
  Ryhmä 0+ alle 13 kg
Iän mukaan Ryhmä 0, alle 9 kk
  Ryhmä 0+, alle 1,5 -vuotiaat

Kun lapsen paino ylittää turvakaukalon suosituspainon tai kaukalon pääntuen yläreuna on lapsen silmien korkeudella, voidaan siirtyä käyttämään turvaistuinta. (Huomaathan, että pääntuki ei ole sama asia kuin kaukalon ulkoreuna.) Lapsen on turvallisuussyistä hyvä matkustaa selkä menosuuntaan ainakin kolmivuotiaaksi ja takapenkki on edelleen turvallisin paikka. Katso video, miten taapero matkustaa autossa turvallisimmin.

Painon mukaan 9 - 25 kg
  Ryhmä 1, 9 - 18 kg
  Ryhmä 2, 15 - 25 kg
Iän mukaan Ryhmä 1, 6 kk - 4 -vuotiaat
  Ryhmä 2, 3-6 -vuotiaat

Turvaistuimen jälkeen lapsi käyttää turvavyötä turvavyöistuimella tai istuinkorokkeella istuen. Lantiovyö kiristetään sopivaksi ja ylävyö kulkee olkapään päältä. Näin estetään erityisesti päävammoja. Ylävyötä ei saa laittaa kainalon alta eikä selän taakse. Turvavyöistuimessa auton turvavyö asettuu oikealle kohdalle. Koska turvavyöistuin suojaa myös sivuilta, on se istuinkoroketta suositeltavampi vaihtoehto. Katso video, miten leikki-ikäinen matkustaa autossa turvallisesti.

Painon mukaan 15 - 36 kg
  Ryhmä 2, 15 - 25 kg
  Ryhmä 3, 22 - 36 kg
Iän mukaan Ryhmä 2, 3 - 6 -vuotiaat
  Ryhmä 3, 5 - 11 -vuotiaat

Istuinkoroke ohjaa turvavyön oikein ja muuttaa istuinta lapselle turvallisemmaksi ja sopivammaksi. Lantiovyö asettuu koroketta käytettäessä oikeaan kohtaan. Istuinkorokkeen kanssa on käytettävä pääntukea ja 3-pisteturvavyötä. Lapsi tarvitsee turvalaitetta, kunnes on vähintään 135 cm pitkä, katso video. 

Mitä i-Size tarkoittaa?

Lasten turvaistuimille on määritelty turvallisuusvaatimukset E-säännön ECE R44/04 mukaan vuodesta 1995 alkaen. Kesällä 2013 voimaan tuli uusi ECE R129, jonka mukaan uudet istuimet hyväksytetään.

iSize on ECE R129-säännön alainen yhdenmukaistamisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa turvaistuimen sopiminen autoon. Kaikki ECE R129-säännön mukaan hyväksytyt turvaistuimet eivät automaattisesti ole iSize-istuimia.

iSize-turvaistuimille on seuraavat vaatimukset:

  • kiinnitys Isofix-järjestelmällä
  • tukijalka selkä menosuuntaan asennettavissa istuimissa; yläkiinnitysvyö kasvot menosuuntaan asennettavissa istuimissa
  • tietyt enimmäismitat, joilla varmistetaan, että istuin mahtuu kaikkiin iSize-autoihin
  • iSize-hyväksyntä.

iSize-autossa on oltava Isofix-kiinnitysjärjestelmä, vastakappale yläkiinnitysvyölle, vahvistettu pohjarakenne ja iSize-hyväksyntä. iSize-autoja ei vielä ole kovin paljon markkinoilla.

Kaikki iSize-istuimet sopivat kaikkiin iSize-autoihin. Jos autossasi on Isofix-kiinnitysjärjestelmä mutta kyseessä ei ole iSize auto, tarkista turvaistuimen valmistajan verkkosivuilla olevasta ajoneuvoluettelosta, onko iSize-istuin hyväksytty käytettäväksi autossasi.

iSize-istuinta ei voi käyttää autossa, jossa ei ole Isofix-kiinnitysjärjestelmää. Lue lisää i-Size-istuimista.

Kannattaako turvaistuintestejä uskoa? Tehdäänkö Suomessa turvaistuintestejä?

Testituloksia lukiessa on hyvä selvittää, mitä on testattu ja mistä loppuarvosana koostuu. Turvaistuintesteissä törmäysturvallisuus on vain yksi osa-alue. Näin on esimerkiksi saksalaisen ADACin testissä, jonka tulokset Autoliitto julkaisee suomeksi. Muissa osa-alueissa tarkastellaan esimerkiksi kiinnityksen helppoutta ja tilavaadetta.

Esimerkki: Vaikka selkä menosuuntaan asennettava turvaistuin on suositeltavin turvakaukalon jälkeiselle ajalle, ei selkä menosuuntaan asennettava turvaistuin välttämättä pärjää edellä mainituissa osa-alueissa niin hyvin. Eli mukavuustekijät laskevat kokonaisarvosanaa, ja testitulos näyttää huonommalta.

Suomessa ei testata turvaistuimia. Kaikki Suomessa suomeksikin julkaistut turvaistuintestit ovat tuontitavaraa.

Miten uudistuva tieliikennelaki vaikuttaa lasten kuljettamiseen?

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Siihen asti noudatetaan nykyistä, tällä hetkellä voimassa olevaa tieliikennelakia.

Uuden tieliikennelain ainoa muutos liittyen lasten kuljettamiseen koskee takseja. Taksissa alle 3-vuotiaan lapsen on käytettävä turvalaitetta. Yli 3-vuotiasta mutta alle 135 cm pitkää lasta saa taksissa kuljettaa turvavyössä muualla kuin etuistuimella.

Aivan kuten nykyisen lain mukaan, tarvitsee alle 135 cm pitkä lapsi E-säännön mukaisen turvaistuimen henkilö-, paketti- ja kuorma-autolla matkustaessaan myös kesäkuusta 2020 eteenpäin. Alle 3-vuotiasta lasta ei saa koskaan kuljettaa ajoneuvossa ilman turvalaitetta.

Linja-autossa alle 135 cm pitkän lapsen on käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai turvalaitetta, kuten tähänkin asti.

Aihepiirit: